Norsk-Italiensk oversettelse av tolk

Oversettelse av ordet tolk fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tolk på italiensk

tolk
yrke - mannsubst. interprete [m]
  yrke - kvinnesubst. interprete [f]
Synonymer for tolk
Avledede ord av tolk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er en russer, hvisket vår tolk Akbar.
2.Jeg kommer fra Hubeiprovinsen, er student, og nummer fem i en søskenflokk på seks, smilte Zhou blygt via sin tolk.
3.Men når det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp fra tolk utenom vanlig kontortid, for eksempel på sykehus, legevakt eller hos politiet, er vår tjeneste mangefull, sier hun.
4.Mens en tolk her i landet har forholdsvis høy status, har en tolk i SovjetUnionen liten status og dårlig lønn, sier Christophersen.
5.Stevningen til skilsmissen ble forkynt for Jamaa ved 15tiden 23. juli av en polititjenestemann og med en annen innsatt tunisier som tolk.
6.Vi har tenkt oss et vaktsystem hvor minst en tolk fra hvert sprog kan nåes over telefon om kvelden på hverdager og både om formiddagen og kvelden i helgene og på helligdager.
7.23åringen kunne bare polsk, men" Berge Helene" hadde fremdeles polske garantiingeniører ombord som kunne være tolk.
8.Alle ble sist, men de synes det er kjempegøy å delta sammen med de andre barna, sier lærer og tolk May Britt Aastad.
9.Alt dette blir behørig omtalt i den fyldige artikkelen i Folkets Dagblad som den norske ambassadens kinesiske tolk har en stor del av æren for.
10.Arbeidet som tolk for Flyktningesekretariatet og ved Oslo kommunes barnevernkontor.
11.Arne Bjerring Hansen ser på terapeutens oppgave som oversetter eller tolk mellom samlivspartnere.
12.Avhørene er ved hjelp av tolk nå nærmest avsluttet.
13.Avhøret ble gjennomført ved hjelp av en spansktalende tolk.
14.Bare den italienske statsminister, Giulio Andreotti, trengte tolk.
15.De er engstelige for å komme opp i situasjoner som krever tolk utover et visst timetall, f.eks. ved kursvirksomhet eller dødsfall i familien, da mange praktiske ting må ordnes, sier førstekonsuelt Anne Sofie Strugstad i Kirke og undervisningsdepartementets 3. skolekontor til Aftenposten.
16.De tre snakker bare sitt morsmål, og de satte tydelig pris på å få kontakt med en kvinne fra Polen som Haugesund Avis medbrakte som tolk.
17.Den andre var Per Mohr, som var Utenriksdepartementets faste tolk.
18.Den franske moteskaperen Anne Marie Beretta viste en videofilm fra sin siste mannequinoppvisning, og besvarte spørsmål fra pressen via tolk.
19.Derefter hadde de, sammen med en tolk, en 60 minutters samtale, den britiske ambassade i Warszawa sa at den hadde frarådet John å besøke Walesa, fordi den anså hans plan som" naiv".
20.Dermed kan vi tilby våre kunder en bankkyndig kinesisk tolk når de skal ha forretningssamtaler i Peking, fremholder Moursund.
21.Dessuten har vi en alle tiders tolk her, sier Lise Fjeldstad.
22.Det er ofte nødvendig med tolk for at man skal kunne snakke sammen.
23.Det siste leveåret underviste han i Brooklyn, hele tiden med hustruen som tolk, inntil hjertet sviktet under en tur i New Yorks Central Park julen 1950.
24.Det var bare den sovjetiske part som brukte sin medbragte tolk.
25.Det var to smilende og leende statsministre som via tolk snakket sammen mens fotografer både fra kinesisk og norsk presse tok sine bilder.
26.Efterhvert har Børresen opparbeidet betydelig ekspertise og erfaringer om sovjetrussisk forhandlingsteknikk, kunnskaper som han under sine oppdrag som tolk på freelancebasis, har kunnet dele med sine oppdragsgivere.
27.Ellers klarer TandeP. seg stort sett uten tolk.
28.En lokal immigrasjonsdomstol i byen Lethbridge måtte utsette behandlingen av utleveringssaken fordi Somby krevde samisk tolk, får NTB opplyst ved Immigrasjonskontoret i Lethbridge.
29.En terapeut kan være oversetter eller tolk mellom samlivspartnere, forklarer han.
30.En tolk tilknyttet Pekingoperaen, som tidligere hadde vært på turne i Norge, søkte politisk asyl i København. Denne saken fikk en tragisk slutt tidligere i år, da avhopperen begikk selvmord efter vanskeligheter med å finne seg til rette i det danske samfunn.
Dine siste søk