Norsk-Italiensk oversettelse av treffe

Oversettelse av ordet treffe fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

treffe på italiensk

treffe
generellverb imitare
  treffesverb raggiungere
  personverb essere presentato a, fare la conoscenza di
  geværverb colpire
  personverb incontrare
Synonymer for treffe
Avledede ord av treffe
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den enkleste måten å treffe toppformen på, er å ligge på et høyt nivå hele året.
2.Er det å treffe norsk mediadebatt på spikerhodet ?
3.Hyggelig å treffe deg, Steffen !", smilte Ingrid Kristiansen, da de to møtte hverandre i Chicago fredag.
4.I motsetning til Lars Tjensvoll føler jeg meg temmelig overbevist om at mennesker i sin alminnelighet er ganske godt skikket til å treffe etisk kvalifiserte avgjørelser på egne vegne.
5.Vil du treffe sønnen min ?
6.... tenkte jeg at nå må han slå høyreslagene sine litt lavere, treffe direkte på hakespissen og avgjøre kampen.
7.Alle vil få anledning til å treffe ham under en rekke åpne arrangementer, forsikrer han.
8.Boksing bør fortsatt være en idrett hvor det essensielle er å treffe uten selv å bli truffet, mener Skoglund.
9.De aller fleste som kontakter oss, ønsker å søke tilbake til sine røtter og treffe sine norske slektninger, som de kanskje aldri har hatt kontakt med.
10.Det amerikanske folk ønsker ikke at regjeringen skal gripe inn i deres hjem og treffe beslutninger i spørsmål som er personlige og moralske av natur.
11.Det blir flere og flere enslige mennesker som har behov for å gå ut og treffe folk, eller bli kjent med nye mennesker.
12.Det er alltid en glede for meg å møte representanter for FNstyrkene, og det er særlig gledelig å treffe deg, general, sa mouchtaren.
13.Det er da hyggelig å treffe mennesker !
14.Det er i så fall en svak mulighet for at vi må erstatte klaffen, men det er ikke sannsynlig og det vil ta tid før vi kan treffe en beslutning i så måte, sier sykehusets sjef, dr. Allan M. Lansing.
15.Det er som i all annen jakt, man må sikte godt og treffe riktig, sier han.
16.Det kunne gi en viss status, og det kommer et par mennesker dit som det ville være av interesse å treffe.
17.Disse ensidige tiltakene fikk SovjetUnionen til straks å treffe midlertidige tiltak for å beskytte sine interesser med hensyn til bevaring, fornyelse og optimal bruk av de levende ressurser i havområdene ved den sovjetiske kyst, skrev regjeringsorganet Isvestija den gang.
18.Er bydels og grendeutvalg idag kvalifisert til å treffe avgjørelse i saker som berører folk i distriktet ?
19.For oss føles det vanskelig å treffe avgjørelser som for folk flest fortoner seg som urimelige.
20.Formålet med klubben er å treffe andre mennesker med kulturelle interesser, og vi ser gjerne at vi blir flere medlemmer.
21.Første skritt må være å treffe en konkret beslutning om dette og legge en tilbaketrekningsplan som man så holder seg til, sier han.
22.Han sa at jeg ville få" forbud" mot å treffe min datter hvis jeg ikke tilstod, og det å få treffe henne, var det eneste som betydde noe for meg sa, sa tiltalte.
23.I denne delen av markedet er det behov for flere, fastslår" kjørhjem"kjøpmannen som forteller at vareleveringen og fem minutters passiar med sjåføren er et populært innslag blant dem som ikke så lett kan komme seg ut å treffe folk.
24.I et urolig marked som vi hadde ifjor, kan man ikke se bort fra at meglere kan ha hatt vanskeligheter med å treffe markedet til enhver tid, sier Bømark, som imidlertid ikke ser noen tegn til at det er i ferd med å oppstå noen tillitskløft mellom forbrukerne og eiendomsmeglerne.
25.Jeg er enig i at de saksfelter som her er nevnt er svært viktige for det valg Venstre skal treffe mellom de aktuelle regjeringsalternativer.
26.Jeg er redd for å stivne i en form, må se meg om og treffe nye mennesker, sier hun - spent foran utstillingsåpningen i Galleri Riis.
27.Jeg kan ikke svare eksakt for hvilke opplegg konkurrentene gjør for å treffe formen bedre enn det ser ut til at vi klarer.
28.Jeg tror at den generasjon lærere som selv hadde opplevd krigsårene var flinkere til å få ungdom med til museet og treffe oss, sier han.
29.Kan treffe hva jeg vil med kniv på ti meters hold, svarte legen stolt.
30.Koselig å prate og treffe kjente, ved du, sier han.
Dine siste søk