Norsk-Italiensk oversettelse av treffes

Oversettelse av ordet treffes fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

treffes på italiensk

treffes
personverb incontrarsi, vedersi, trovarsi
Synonymer for treffes
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.At vi ikke lenger skal kunne treffes, det er et sår som ikke leges".
2.Jeg forstår godt de aktives store interesse for saken, likeledes at noen av dem gjerne vil ha et ord med i laget når avgjørelsen skal treffes.
3.Så hyggelig å treffes !", mens kropssprog og tonefall røber at de i bunn og grunn mener det motsatte.
4.Uansett hvilken beslutning som treffes, er det efter Oljedirektoratets mening fortsatt behov for dyktige utenlandske operatører på norsk sokkel.
5.Bruk tid til å tenke gjennom og drøfte de langsiktige konsekvenser av de beslutninger som skal treffes.
6.Dersom vi skal kunne levere gass i de siste fem årene av dette århundret, må det treffes beslutninger i midten av 1980årene, understreket Kristiansen, som fryktet at ikke alle i forbrukerlandene var klar over disse tidsperspektivene.
7.En beslutning om Nordsat må efter min mening treffes i 1985.
8.Hensynet til barnas fremtid vil komme i første rekke når avgjørelsen skal treffes, heter det på ansvarlig hold.
9.Og litt av hensikten er at årets beste snekunstnere skal få enda en anledning til å treffes, at publikum i Rovaniemi skal få oppleve snekunst i best mulig form, og at vi på den måten kan øke interessen for sneskulptur.
10.Unge og voksne skulle treffes i klubber og gjøre noe sammen.
11.Vi aksepterer oppsigelsene, og er fornøyde med de tiltak som skal treffes for å sikre oss ordre utenfor konsernet.
12.ATL anbefaler at det omgående treffes tiltak som stopper en uheldig utvikling.
13.Alberto og Umberto, to herrer med små midler, treffes på en gresk strand efter mange år og faller, ensomme som de var, i hverandres armer hvorfra de aldri mer vil rive seg løs.
14.Alle er tjent med at fakta danner grunnlag for de beslutninger som skal treffes.
15.Annenhver tirsdag kveld treffes de i Sinsen Samfunnshus, hvor junioravdelingen av FrimerkeRingen Posthorn holder til.
16.Bak strengt lukkede dører i Saltsjøbaden treffes om to uker et hundretalls ledende politikere, industrifolk og fagforeningsledere fra VestEuropa, USA og Canada for å ha uformelle diskusjoner om sentrale internasjonale spørsmål.
17.BergmannPaulsen sier at SFT vil ta de lokale uttalelser med i vurderingen før en endelig avgjørelse treffes.
18.Beslutningene om hvilke krefter i samfunnsog næringslivet som skal bli de sentrale aktører i dette informasjonssamfunnet treffes imidlertid allerede idag.
19.Beslutningene skal treffes der kunden møter banken.
20.Beslutninger som gjelder det enkelte borettslags daglige drift bør prinsipielt treffes nærmest mulig de mennesker beslutningen angår.
21.Bydelsutvalget har ikke utarbeidet en egen prioriteringsliste for tiltak som bør treffes i bydelen.
22.Da de to vennene treffes igjen, står Suljo og graver et dypt hull i sin have.
23.De unge vil gjerne treffes, men har ikke noen steder å gå.
24.Debatten har også vist at det er et flertall i Stortinget for at det skal treffes tiltak mot den omseggripende produksjon av hurtigvin.
25.Den avgjørende endring forutsettes å være at avgjørelsene kan treffes raskere og enklere, og at bidragets størrelse lettere kan forutberegnes.
26.Den demokratiske opposisjon i Kongressen insisterer på å bli tatt med på råd før det treffes beslutninger om hvor pengene skal gå.
27.Den er vår venn fra det øyeblikk vi treffes.
28.Den foreslår at det i fase 2 i reformforslaget innføres inflasjonsjustering i det norske skattesystemet, og at det treffes prinsippvedtak om dette så snart som mulig.
29.Den internasjonale sommerskolen på Sogn er et sted der mennesker fra forskjellige land, raser og trossamfunn treffes.
30.Derfor bør vanlige mennesker og politikere kjenne sin besøkelsestid før viktige avgjørelser treffes om mål, innhold og pedagogikk, opptaks og utvelgelseskriterier.
Dine siste søk