Norsk-Italiensk oversettelse av undersøkende

Oversettelse av ordet undersøkende fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

undersøkende på italiensk

undersøkende
granskendeadjektiv esaminatore, investigatore
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
2.Barnet må ha gått gjennom det første, undersøkende stadiet.
3.Derimot har han ord på seg for ofte å dømme sine medmennesker raskere enn hans undersøkende journalistikk gir grunnlag for.
4.Grover brukte et par øyeblikk til å stirre undersøkende på Jennings.
5.Hun kom bort en smule andpusten og så undersøkende på de andre menneskene i nærheten før hun satte seg med kofferten på fanget.
6.Mange kjenner Tinius fra kjendisreportasjer og såkalt undersøkende journalistikk av ulik gehalt.
7.Nok en gang måtte han se undersøkende på det kortklipte, brune håret med gule flekker innimellom.
8.Uffe Ditlevsen så undersøkende på ham.
9.Den var ikke god, sier han bestemt og ser undersøkende på farven.
10.Selv den såkalt undersøkende journalistikken blir laget for å underholde seerne.
11.Arbeiderpartiets presseforbund mener det vil bli vanskeligere å drive kritisk og undersøkende journalistikk om forsvars og sikkerhetspolitiske spørsmål dersom dommen fra Oslo byrett blir stående.
12.De utlyser i disse dager en konkurranse om beste manus med basis i" undersøkende og oppsøkende journalistikk".
13.Derimot tør vi påstå at Aftenposten i høy grad har drevet undersøkende journalistikk nettopp når det gjelder innvandrerspørsmål, herunder" iranersaken".
14.Det har ikke noe med undersøkende journalistikk å gjøre å fremsette grunnløse beskyldninger mot sosialminister Leif Arne Heløe.
15.Det kan komme godt med hvis man er i gang med undersøkende journalistikk om korrupsjon eller svarte penger.
16.Dette skriver den engelske avisen Sunday Times efter å ha utsatt Europaparlamentarikeren for sin undersøkende journalistikk.
17.IGJEN presenterer han en definisjon av begrepet undersøkende journalistikk som kaster skam over journaliststanden.
18.Ikke på noe tidspunkt har det vært tilløp til undersøkende journalistikk i gresk presse i Treholtsaken.
19.Journalistene Terje Avner og Elisabeth Randsborg har fått stipendium sammen for å studere journalistiske arbeidsmetoder som ligger til grunn for undersøkende journalistikk i engelske dagsaviser.
20.Kritiske røster kommer oftere til orde enn før, og det er blitt mer av undersøkende journalistikk.
21.Men vi burde vært spart for forsøket på å fremstille duoens efterretteligheter som undersøkende journalistikk.
22.Og det er ingen motsetning mellom den friske, undersøkende journalistiske linje og det forhold at avisen skal markedsføre vår politikk.
23.Skulle situasjonen i Dagbladet bli for komplisert og uoversiktlig, skulle det bli for kaotisk i den" åpne råk for nye tanker og konflikter", skulle den såkalte frie og uavhengige undersøkende journalistikk smuldre hen i irrgangene mellom børs og katedral, der sterke finansinstitusjoner, med Orklasjefen Jens P. Heyerdahl d.y. i spissen og vipper og veier Dagbladet som lønnsom bedrift, dets inntjening og avkastning på kapitalen.
24.Sonia så undersøkende på ham.
25.Spørsmålet, som uttrykk for den undersøkende, åpne og frie tanke og livsholdning, er i kraft nettopp av dette bedre enn svaret.
Dine siste søk