Norsk-Italiensk oversettelse av utjevnende

Oversettelse av ordet utjevnende fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utjevnende på italiensk

utjevnende
generelladjektiv che livella, che pareggia, livellatore
  ulempeadjektiv compensatore, compensativo
  likestiltesubst. pareggiamento [m], uguagliamento [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alle erkjenner de negative sidene ved den høye marginalbeskatningen og at progresjonen ikke virker så utjevnende som man hadde tenkt seg.
2.Knudsens utgangspunkt er at det innenfor skattepolitikken har utviklet seg urettferdigheter som han mener fullstendig undergraver skattesystemets utjevnende oppgave.
3.Marginalskatten har veldig liten betydning for inntektene, en innbilt utjevnende effekt og gjør mer skade enn nytte, var hans råd.
4.Lånekassen er tillagt en sosial utjevnende funksjon, og kan ikke innføre et slikt gebyr.
5.Derfor vil LO i de kommende uker granske statistikker og prognoser mer nøye enn noensinne for å finne argumenter for et oppgjør med utjevnende effekt.
6.Enn politikerne, som sjøsatte" den nye og demokratiske skolen", fylt av tro på dens utjevnende lykksaligheter - og uten viten om at et økende elevantall vil trekke nivået nedover ?
7.Jeg tror man burde prøve å finne frem til et nytt, utjevnende system for feriepenger som mer tar hensyn til behovet.
8.Kritikerne av PPS, DRG påpeker at alle som ikke er" gjennomsnittlige", eller kan dra fordel av de store talls utjevnende effekt, er taperne i det nye systemet.
9.Men hvis det blir reklamefinansiering, kan avgifter og overføringer gå begge veier for å sikre en viss utjevnende effekt til områder som ikke har slagkraftige selskaper, sa formannen i TV2utvalget.
10.Mer vekt på bruttoskatt sammen med senket marginalskatt vil nemlig redusere effektene av rentefradraget for privatpersoner, noe som både har en utjevnende effekt og som vil bidra til en vridning av kredittilgangen over til investeringer innenfor næringslivet og i eldreomsorgen.
11.Skal man beskatte forbruk snarere enn inntekt, og skal man gjøre det på en måte som samtidig virker utjevnende og som innebærer at folk med tilsvarende levestandard beskattes likt, må man derfor lete efter andre løsninger enn merverdiavgifter, luksusavgifter eller andre former for indirekte beskatning.
Dine siste søk