Norsk-Italiensk oversettelse av vokse opp

Oversettelse av ordet vokse opp fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vokse opp på italiensk

vokse opp
personverb crescere
Eksempler med oversettelse
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De beste oppvekstvilkår" betyr for oss et barns rett til å vokse opp i en familie med sin egen mor og far.
2.Det kan jo ikke sammenlignes med å vokse opp under Svolværgeita, som jeg gjorde.
3.Hva slags folk det ble av oss voksne, kommer tydeligst frem når vi ser på hva slags samfunn vi har skapt, hvilken verden vi gir våre barn å vokse opp i.
4.Det er i ferd med å vokse opp en ny generasjon av initiativrike, våkne og aggressive investorer som i forhold til norske tradisjoner representerer en ny stil.
5.Det må har vært et musikalsk eventyr - å vokse opp i Berit og Halfdan Cleves hjem ?
6.Hovedøya var et flott sted å vokse opp for unger.
7.Misjon er et liv som må vokse opp, ikke bare organiseres frem, understreker hjemmesekretær Asbjørn Torvik.
8.Nesten alltid er det mødrene som pålegges ansvar for barns sikkerhet, samtidig som de nesten aldri har mulighet til å påvirke planene for det miljø der barna skal vokse opp, skriver Husmorbladet.
9.Vi må ta vare på ungskogen, slik at den kan vokse opp.
10.Altså hindre barn i retten til å vokse opp i familie.
11.De får vokse opp i sitt eget land, beholder sine egne tradisjoner og sin egen religion.
12.Det blir nu opp til de østtyske myndigheter å bestemme om lille Kjell skal få vokse opp under normale familieforhold, med en mor og en far.
13.Det eneste vi ikke klarer å regne ut, er hva skatten slår ut av virksomhet, hva den dreper på sin vei, og hva den hindrer i å vokse opp.
14.Det er et deilig sted å vokse opp for en gutt.
15.Det hjelper fint lite om den gode mor sitter hjemme og passer barn på heltid, når hun ikke har fnugg av innflytelse på det samfunn barnet skal leve i og vokse opp i.
16.Det kan nok være vanskelig å vokse opp i et fremmed land og måtte lære seg to sprog, men det er også utrolig lærerikt, og jeg tror dere vil ha mye igjen for det, sa hun henvendt til de tyske barna.
17.Dette siste argumentet ville Generalov aldri ha prøvd seg på hvis han hadde den minste peiling på hva det betyr å vokse opp i et fritt land.
18.Disse menneskene gir så mange av våre" hjertebarn" muligheten til å vokse opp gjennom umenneskelig innsats på bekostning av seg selv og sin egen familie.
19.Dugnadstreet fikk vokse opp, og kaster idag svale skygger på idrettsbanens hurtigdekke.
20.Et stort aktivitetssenter vil ventelig vokse opp her.
21.Fint å se barn vokse opp.
22.For familier spiller det en viktig rolle at småstedene ved kysten kan by på rimeligere boliger av god standard i etablerte bomiljøer, og at barna kan vokse opp i et oversiktlig lokalmiljø med rike adspredelsesmuligheter.
23.For meg var det trist å vokse opp i en gate uten trikk.
24.Forskning er blant annet nødvendig for å kartlegge langtidsfølgene av å vokse opp under atomtruselen uten håp og tro på fremtiden.
25.Han var en av en flokk på seks, og måtte vokse opp hos skyldfolk som bodde i nærheten.
26.Han vil gjerne se ungene vokse opp.
27.Helges rett til å se barnet vokse opp hos seg ?
28.Her er det godt å vokse opp, og her skal det nok bli fint å bli voksen.
29.Hun begrunner sitt politiske engasjement med et ønske om å påvirke det samfunnet barna hennes skulle vokse opp i.
30.Hvilke forhold mener de deres barn skal vokse opp i ?
Dine siste søk