Norsk-Nederlansk oversettelse av akkreditere

Oversettelse av ordet akkreditere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

akkreditere på nederlansk

akkreditere
tillatelseverb machtigen, accrediteren, autoriseren
Liknende ord

 
 

akkreditere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) akkreditereakkrediterendeakkreditert
Indikativ
1. Presens
jegakkrediterer
duakkrediterer
hanakkrediterer
viakkrediterer
dereakkrediterer
deakkrediterer
8. Presens perfektum
jeghar akkreditert
duhar akkreditert
hanhar akkreditert
vihar akkreditert
derehar akkreditert
dehar akkreditert
2. Preteritum (Fortid)
jegakkrediterte
duakkrediterte
hanakkrediterte
viakkrediterte
dereakkrediterte
deakkrediterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde akkreditert
duhadde akkreditert
hanhadde akkreditert
vihadde akkreditert
derehadde akkreditert
dehadde akkreditert
4a. Presens futurum
jegvil/skal akkreditere
duvil/skal akkreditere
hanvil/skal akkreditere
vivil/skal akkreditere
derevil/skal akkreditere
devil/skal akkreditere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha akkreditert
duvil/skal ha akkreditert
hanvil/skal ha akkreditert
vivil/skal ha akkreditert
derevil/skal ha akkreditert
devil/skal ha akkreditert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle akkreditere
duville/skulle akkreditere
hanville/skulle akkreditere
viville/skulle akkreditere
dereville/skulle akkreditere
deville/skulle akkreditere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha akkreditert
duville/skulle ha akkreditert
hanville/skulle ha akkreditert
viville/skulle ha akkreditert
dereville/skulle ha akkreditert
deville/skulle ha akkreditert
Imperativ
Bekreftende
duakkrediter
viLa oss akkreditere
dereakkrediter
Nektende
duikke akkrediter! (akkrediter ikke)
dereikke akkrediter! (akkrediter ikke)
Dine siste søk