Norsk-Nederlansk oversettelse av amputere

Oversettelse av ordet amputere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

amputere på nederlansk

amputere
medisinverb amputeren, afzetten
Synonymer for amputere
Fler eksempler
1.Bussjåføren er påført betydelige brudd og lungeskader, og inatt måtte vi amputere det ene benet ved leggen, sier overlege Svein Hammelbo på sykehuset i Hammerfest.
2.Anna Wahlgren vil amputere barnevernsmyndigheters makt og lovmuligheter til å gripe inn i familiers liv ganske kraftig.
3.Argumentet for å amputere huset har vært at Fellesbankens nybygg skulle ha gjennomgang til en torvkjede med småbutikker inne i kvartalet.
4.Det ene barnet, en pike, døde efter få dager, mens det andre barnet, en gutt, er blitt blind og har måttet amputere venstre arm.
5.Det er jo egentlig ikke riktig, ihvertfall vil en slik merkelapp amputere stykket ganske kraftig.
6.For 13 år siden, da han var 26 år gammel, måtte han amputere det ene benet samt en del av den andre foten.
7.Jeg har helbredet mange også, en gang stanset jeg en koldbrann, så pasienten slapp å reise til Harstad for å amputere et ben.
8.Når mennesker må amputere en arm eller et ben, får de svært ofte depresjoner efterpå.
9.Ved farens død og nazistenes maktovertagelse i Tyskland var grunnlaget for hans eksistens der revet vekk, han bosatte seg i Frankrike hvor han senere med korte opphold har bodd. under krigen sloss han på fransk side, måtte amputere et ben og ble dekorert med det franske krigskorset og Medaille Militaire.
10.At hans kone, Joan, har hatt alkoholproblemer og at paret er skilt og at sønnen Ted 12 år gammel måtte amputere et ben på grunn av kreft, hører også med i bildet.
11.De høytidelige ordene har ikke den skarphet som er nødvendig for å amputere menneskets virkelighetsoppfatning ned til det rasjonelle, eller om en vil det snusfornuftige.
12.De var begge knapt i live og mannen døde kort efter at leger hadde måttet amputere den ene foten hans for å få ham løs.
13.Det går ikke an å amputere anlegget ved å fjerne en av bygningene.
14.Mandela sier at han er ved god helse, og at det ikke er riktig at han har kreft eller at han har måttet amputere en tå.
15.Men å forsøke å gjøre det hurtigere, ville være å slakke på kvaliteten, og det ville i praksis medføre at arbeidet ble uinteressant og bøkene kjedelige, og det ville igjen være å amputere sine egne livsbetingelser.
16.Oljeinntektene er ikke så sikre at vi kan tillate oss å amputere eller bygge ned annen industri.
17.Sønnen Teddy måtte amputere et ben på grunn av kreft.
Liknende ord

 
 

amputere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) amputereamputerendeamputert
Indikativ
1. Presens
jegamputerer
duamputerer
hanamputerer
viamputerer
dereamputerer
deamputerer
8. Presens perfektum
jeghar amputert
duhar amputert
hanhar amputert
vihar amputert
derehar amputert
dehar amputert
2. Preteritum (Fortid)
jegamputerte
duamputerte
hanamputerte
viamputerte
dereamputerte
deamputerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde amputert
duhadde amputert
hanhadde amputert
vihadde amputert
derehadde amputert
dehadde amputert
4a. Presens futurum
jegvil/skal amputere
duvil/skal amputere
hanvil/skal amputere
vivil/skal amputere
derevil/skal amputere
devil/skal amputere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha amputert
duvil/skal ha amputert
hanvil/skal ha amputert
vivil/skal ha amputert
derevil/skal ha amputert
devil/skal ha amputert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle amputere
duville/skulle amputere
hanville/skulle amputere
viville/skulle amputere
dereville/skulle amputere
deville/skulle amputere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha amputert
duville/skulle ha amputert
hanville/skulle ha amputert
viville/skulle ha amputert
dereville/skulle ha amputert
deville/skulle ha amputert
Imperativ
Bekreftende
duamputer
viLa oss amputere
dereamputer
Nektende
duikke amputer! (amputer ikke)
dereikke amputer! (amputer ikke)
Dine siste søk