Norsk-Nederlansk oversettelse av anbringe

Oversettelse av ordet anbringe fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anbringe på nederlansk

anbringe
applikere verb aanbrengen, inwrijven, opleggen
Synonymer for anbringe
Avledede ord av anbringe
Fler eksempler
1.Da jeg nu erfarer at man atter vil anbringe Per Busk i fengsel vil jeg på det sterkeste understreke at Per Busk ikke på noen som helst måte er soningsdyktig hverken i lukket eller åpen anatalt.
2.Det blir stadig flere av de helt unge som må settes i fengsel fordi det ikke finnes nok andre muligheter til å anbringe kriminell ungdom.
3.Skulle man ikke ønske å ha en bankboks tilgjengelig hele året, er det full anledning til å pakke ned arvesølv og andre verdigjenstander i en koffert og anbringe det hele i bankens effektoppbevaring.
4.r man oppsatt på å kaste hundre kroner ut av vinduet, kan det selvfølgelig også gjøres ved å anbringe en flaske Gilde Non Plus Ultra i fryseboksen.
5.Dens mål er å tømme hjemmene for mennesker, renske ut småbarna og mødrene såvel som fedrene hver dag og anbringe de små i daginstitusjoner.
6.Det er en belastning for syke og en forsømmelse av dem å anbringe dem i fengsel istedenfor i sykehus.
7.Dette har bl.a. ført til at man har måttet anbringe varetektsfanger i arrestlokalene ved politikammer noe som påpekes er en meget uheldige og lite tilfredsstillende løsning, såvel for kammer som de varetektsfengslede det gjelder.
8.Efter endt kurs vil institusjonen Østlandets Skoleskip, som eier skoleskipet" Christian Radich", bistå med å anbringe de elever som måtte ønske det på handelsskip efter hyrekontrakt.
9.Forslaget om å anbringe farlige og utilregnelige forbrytere i institusjon vil kunne resultere i forsterkelse av vanlige fordommer hos folk om at psykiatriske pasienter er farlige, at psykiatriske institusjoner er tvangsinstitusjoner på linje med fengslene.
10.Får domstolene adgang til å anbringe ikkepsykotiske lovbrytere, blir det spørsmål om tolkning av begrepene.
11.Før byantikvar Kjeld Magnussen eventuelt får anbringe lagret gods og husgeråd fra førindustrialiserte Akerbygder på Tveten, må imidlertid kommunen kjøpe resten av gårdsbebyggelsen.
12.Rådet fra den stedlige veterinær om å vente til dagen efter med å anbringe skapningen på et mer passende sted, syntes ikke matmor May Wenger og sønnen Odd Magne (bildet) noe om.
13.Så gjorde han det han burde gjøre, lot liket ligge som han fant det og ringte til politiet, mens han holdt et lommetørkle rundt røret for ikke å anbringe også sine fingeravtrykk der.
Liknende ord

 
 

anbringe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anbringeanbringendeanbrakt
Indikativ
1. Presens
jeganbringer
duanbringer
hananbringer
vianbringer
dereanbringer
deanbringer
8. Presens perfektum
jeghar anbrakt
duhar anbrakt
hanhar anbrakt
vihar anbrakt
derehar anbrakt
dehar anbrakt
2. Preteritum (Fortid)
jeganbrakte
duanbrakte
hananbrakte
vianbrakte
dereanbrakte
deanbrakte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anbrakt
duhadde anbrakt
hanhadde anbrakt
vihadde anbrakt
derehadde anbrakt
dehadde anbrakt
4a. Presens futurum
jegvil/skal anbringe
duvil/skal anbringe
hanvil/skal anbringe
vivil/skal anbringe
derevil/skal anbringe
devil/skal anbringe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anbrakt
duvil/skal ha anbrakt
hanvil/skal ha anbrakt
vivil/skal ha anbrakt
derevil/skal ha anbrakt
devil/skal ha anbrakt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anbringe
duville/skulle anbringe
hanville/skulle anbringe
viville/skulle anbringe
dereville/skulle anbringe
deville/skulle anbringe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anbrakt
duville/skulle ha anbrakt
hanville/skulle ha anbrakt
viville/skulle ha anbrakt
dereville/skulle ha anbrakt
deville/skulle ha anbrakt
Imperativ
Bekreftende
duanbring
viLa oss anbringe
dereanbring
Nektende
duikke anbring! (anbring ikke)
dereikke anbring! (anbring ikke)
Dine siste søk