Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord anrette. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

anrette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anretteanrettendeanrettet
Indikativ
1. Presens
jeganretter
duanretter
hananretter
vianretter
dereanretter
deanretter
8. Presens perfektum
jeghar anrettet
duhar anrettet
hanhar anrettet
vihar anrettet
derehar anrettet
dehar anrettet
2. Preteritum (Fortid)
jeganrettet
duanrettet
hananrettet
vianrettet
dereanrettet
deanrettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anrettet
duhadde anrettet
hanhadde anrettet
vihadde anrettet
derehadde anrettet
dehadde anrettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal anrette
duvil/skal anrette
hanvil/skal anrette
vivil/skal anrette
derevil/skal anrette
devil/skal anrette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anrettet
duvil/skal ha anrettet
hanvil/skal ha anrettet
vivil/skal ha anrettet
derevil/skal ha anrettet
devil/skal ha anrettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anrette
duville/skulle anrette
hanville/skulle anrette
viville/skulle anrette
dereville/skulle anrette
deville/skulle anrette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anrettet
duville/skulle ha anrettet
hanville/skulle ha anrettet
viville/skulle ha anrettet
dereville/skulle ha anrettet
deville/skulle ha anrettet
Imperativ
Bekreftende
duanrett
viLa oss anrette
dereanrett
Nektende
duikke anrett! (anrett ikke)
dereikke anrett! (anrett ikke)