Norsk-Nederlansk oversettelse av applikere

Oversettelse av ordet applikere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

applikere på nederlansk

applikere
stryke påverb aanbrengen, inwrijven, opleggen
Synonymer for applikere
Fler eksempler
1.Kristin Løvolds mønstre er enkle og lette å applikere efter.
2.Man kan applikere bilder, veggtepper, duker, puter, vester, belter og klær.
Liknende ord

 
 

applikere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) applikereapplikerendeapplikert
Indikativ
1. Presens
jegapplikerer
duapplikerer
hanapplikerer
viapplikerer
dereapplikerer
deapplikerer
8. Presens perfektum
jeghar applikert
duhar applikert
hanhar applikert
vihar applikert
derehar applikert
dehar applikert
2. Preteritum (Fortid)
jegapplikerte
duapplikerte
hanapplikerte
viapplikerte
dereapplikerte
deapplikerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde applikert
duhadde applikert
hanhadde applikert
vihadde applikert
derehadde applikert
dehadde applikert
4a. Presens futurum
jegvil/skal applikere
duvil/skal applikere
hanvil/skal applikere
vivil/skal applikere
derevil/skal applikere
devil/skal applikere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha applikert
duvil/skal ha applikert
hanvil/skal ha applikert
vivil/skal ha applikert
derevil/skal ha applikert
devil/skal ha applikert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle applikere
duville/skulle applikere
hanville/skulle applikere
viville/skulle applikere
dereville/skulle applikere
deville/skulle applikere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha applikert
duville/skulle ha applikert
hanville/skulle ha applikert
viville/skulle ha applikert
dereville/skulle ha applikert
deville/skulle ha applikert
Imperativ
Bekreftende
duappliker
viLa oss applikere
dereappliker
Nektende
duikke appliker! (appliker ikke)
dereikke appliker! (appliker ikke)
Dine siste søk