Norsk-Nederlansk oversettelse av arbeid over

Oversettelse av ordet arbeid over fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arbeid over på nederlansk

arbeid over
jobbverb overwerken, overuren maken, doorwerken
Anagram av arbeid over
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Avis i skolenarbeidet i Norge er velkjent i forhold til sitt arbeid overfor skolen.
2.Dette forutsetter stabile bevilgninger og målrettet arbeid over en lengre periode.
3.Læreryrket var preget av mer jevnt arbeid over lengre tid.
4.Men dette gjør ikke en opprustning av skolens verdiformidling og holdningsdannende arbeid overflødig.
Dine siste søk