Norsk-Nederlansk oversettelse av arbeide overtid

Oversettelse av ordet arbeide overtid fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arbeide overtid på nederlansk

arbeide overtid
jobbverb overwerken, overuren maken, doorwerken
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Funksjonærene nekter nå å arbeide overtid ut over de rammene arbeidsmiljøloven fastsetter.
2.Handel og Kontormedlemmenes aksjon begynte fredag eftermiddag og innebærer at de vil arbeide overtid bare i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.
3.Lederen i Finnmark Undervisningsforbund, Astrid Danielsen, opplyser at flere av lærerne i fylket er nødt til å arbeide overtid for å få dekket elevenes krav til undervisning.
4.Minibussen bringer elevene tilbake til Hammeren efter endt skoledag - med mindre de frivillig har valgt å arbeide overtid i skogen.
5.SASpersonalet det gjaldt, nektet efter det å arbeide overtid utover det arbeidsmiljøloven tilsier, men gjorde det klart at aksjonen ville bli avblåst så snart ledelsen i SAS gikk med på lokale lønnsforhandlinger.
6.Trafikksjef Sverre BergNielsen på Fornebu regner med at trafikkavviklingen på innlandsrutene vil gå som normalt hele uken, til tross for at personalklubben i SAS nå nekter å arbeide overtid.
7.Årsaken er at funksjonærene ved Oslo Politikammers passkontor vil slutte å arbeide overtid.
8.De mest vanlige problemer for unge i arbeidslivet er at de blir underbetalt og må arbeide overtid uten godtgjørelse, og at de ikke får feriepenger.
9.Arbeidsmiljøloven binder arbeidstagere og bedriftsledere på hender og føtter, og setter tak for hvor mye vi får lov til å arbeide overtid.
10.Dessuten blir det vanskeligere for tilsynets medarbeidere å arbeide overtid f. eks. i de utsatte nattetimene og i helgene.
11.Det fører til lengre arbeidsdager og et press for å arbeide overtid.
12.Fredag kveld er lite populær for å arbeide overtid, og det er vel hovedårsaken til at flere avganger enn normalt var innstilt.
13.Lite populært å arbeide overtid fredag kveld, fremholder artikkelforfatteren, som forklarer innstilte ruteavganger ved Holmenkolbanen om kvelden 1. februar.
14.Måtte arbeide overtid for å få noe ferdig til den forestående messen, sa han.
15.NTBmedarbeidernes forhandlinger med ledelsen om en ny, lokal lønnsavtale har nemlig ikke vørt frem ennå, og dermed kan det bli opp til den enkelte journalist å bestemme om han eller hun skal arbeide overtid valgvatten, for å sikre presse og kringkasting full dekning av resultatet.
16.Når journalistene i NTB nekter å arbeide overtid, betyr det blant annet at telegrammer kommer senere inn til redaksjonene i aviser og kringkasting.
17.Og Ap.s sosialpolitiske talskvinne, Gunn Vigdis OlsenHagen, følger opp med å foreslå at leger skal forbys å arbeide overtid.
18.Stoltenbergs utspill gikk blant annet ut på å la legene få arbeide overtid i det offentliges regi og å gi anledning til privatpraksis i det offentlige helsevesens lokaler.
19.Så det er ikke morsomt å arbeide overtid i Reisetrafikkforeningen.
Dine siste søk