Norsk-Nederlansk oversettelse av arbeide på

Oversettelse av ordet arbeide på fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

arbeide på på nederlansk

arbeide på
arbeidverb doorwerken, doorgaan met werken
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Husmordommen" i 1975 omhandler et ektepar der mannen på fritid utfører et meget omfattende arbeide på deres nye bolig og husmoren er hjemmearbeidende med tre små barn.
2.Reisen til Amerika" forteller historien om søskenparet Ole og Sigrid Rønningen, som bryter opp fra familien på et lite småbruk i mai 1892 for å arbeide på onkelens farm i Minnesota.
3.Unge voksne" er en egen gruppe innenfor Ungdomsforbundet og er midt inne i en periode med ungdom og arbeide på arbeidsprogrammet.
4.Alle, også politikerne, er enige om at det forebyggende arbeide på mange områder er det viktigste i verden.
5.Bondelaget deriver holdningsskapende arbeide på en rekke landbrukspolitiske området.
6.Der er en umulig måte å arbeide på for oss som også er avhengig av å være i landet efterpå, sier Fjørtoft.
7.Dersom norsk næringsliv skal oppnå resultater i LatinAmerika, er det nødvendig å arbeide på lang sikt, og en delegasjonsreise som denne må følges opp, sier Eivinn Berg.
8.Det er en fortvilet situasjon for dem som er i arbeide på disse tiltakene.
9.Det er et tankekors at vi må arbeide på tvers av skranker og hindringer.
10.Det er ikke slik fylkesmannen synes å tro, likegyldig for de ansatte om de må arbeide på søndager og sene kvelder.
11.Det har vært et godt anlegg å arbeide på, sier Odd Grønli, tunnelarbeider i tredje generasjon.
12.Det siste året har jeg ikke kunnet arbeide på grunn av skadene, og har selv måttet betale for mat og medisin.
13.Det vanlige var å ta arbeide på gårdene.
14.Fire efterforskere er i arbeide på tomten nå.
15.For meg er dette en fruktbar måte å arbeide på.
16.Gjennom norske midler gjøres det godt arbeide på flere områder, forteller Yousafi i en samtale med Aftenposten.
17.Han er formann i vår avdeling for barn med kreft, og har gjort, og gjør, et glimrende arbeide på dette område.
18.Ja, vi har blitt svært begeistret for denne måten å arbeide på, sier Asta Langgård og Aud Reiersdal.
19.Konsulatenes oppgave er å kontrollere at visa ikke misbrukes, dvs. at man blir lenger i landet enn visumet tillater, eller tar lønnet arbeide på et turistvisum, sier Morley.
20.Luxembourg er et nøytralt utgangspunkt for å arbeide på Frankrike og Tyskland.
21.Men får dere noen til å arbeide på slike premisser i dagens Norge ?
22.Nøkkelord i virksomheten er efter utvalgets mening prioriteringer av helsevesenets resurser, og betydningen av den lindrende behandling i forhold til den kurative innsats, sa professor Lønning i sin korte redgjørelse for utvalgets arbeide på Landsforeningen mot Krefts siste konferansedag.
23.Store prosjekter innen oljevirksomheten ligger foran mye annet arbeide på land.
24.Så det har gitt en voldsom mersmak til både å stille ut og arbeide på disse kanter, sier hun.
25.Vi har en avtale med departementet om kompensasjon for den ekstra belastning det er å arbeide på forskjellige steder.
26.Vi har lenge følt behov for å få en person som kan arbeide på heltid med olje og energispørsmål i USA, sier informasjonssekretær Egil Helle i Olje og energidepartementet til Aftenposten.
27.Vi kan vel si at vi har tenkt å arbeide på tre felter, sier Haaland.
28.Vi kommer til å ha alle ansatte i arbeide på lørdagene dersom kundebesøket blir det samme som på vanlige dager.
29.Vi synes at vårt selskap har en solid utgangsposisjon, men vi må arbeide på mange områder for å bli enda bedre.
30.Vi synes det er moro å arbeide på Riksteatret.
Dine siste søk