Norsk-Nederlansk oversettelse av artikulere

Oversettelse av ordet artikulere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

artikulere på nederlansk

artikulere
ordverb articuleren, duidelijk uitspreken
Synonymer for artikulere
si, ytre
Fler eksempler
1.Evnen til å artikulere det kreative element som finnes i alle - mer eller mindre og på vidt forskjellige måter.
2.Gruppen av psykisk utviklingshemmede er like uensartet som resten av befolkningen, men er i enda mindre grad enn andre brukere av samfunnets tjenester istand til å artikulere sine behov.
3.Dersom et slikt prosjekt lot seg virkeliggjøre, vil man kunne få testet den antagelse som stadig flere har gitt uttrykk for : en sterkere konsentrasjon om det ene av de to skriftsprog, vil kunne bidra til den nødvendige styrkelse av morsmålet, og gi ungdommen et bedre verktøy når man skal artikulere seg i andre skolefag.
4.Det er godt og vel at vi klarer beskrive, endog analysere et menneske i våre bøker, men for å få det til å leve, må det kunne artikulere seg gjennom sproget.
5.Det å forme fikk betydning av å artikulere direkte i vedkommende materiale opplevelser og inntrykk fra omgivelsene.
6.Dette kan ha sin årsak i en by / land konflikt, hvor bybefolkningen har vært flinkest til å artikulere sine krav.
7.Han er en av de få som kan artikulere forskjellen på maner og dannelse.
8.Han har adskillig av den Kennedyappell som hans amerikanske kollega Garry Hart forsøkte å spille på, men aldri maktet å artikulere.
9.Med sine utsøkte naturbilder av Raimo Paananen, og sitt varsomme symbolsprog lykkes dette filmdiktets forfatter og instruktør Ivar Enoksen i å artikulere noe av et folks underleggende avhengighet av sitt lands natur.
10.Når rødhårete Rita ramler inn dørene til universitetslærer Frank og forlanger undervisning så hun kan artikulere seg i verden og få del i kulturgodene, da er det ikke bare innledningen til en" dødsbra" komedie - som det vil hete i Ritas sjargong.
11.Og endelig har vi den unge generasjon, som i lede og protest vender seg bort fra det hele, som først gjennom negasjonen makter å artikulere sin eksistens.
12.Overalt skulle man stanse arbeidet, paradere til revolusjonære hymner og artikulere, demonstrere sin higen efter frihet og liv.
13.Rasismen de møter på gaten gjør dem sinte, men de har problemer med å artikulere sin aggresjon.
14.Selvsagt ønsker jeg et nært og fruktbart samarbeid med kolleger i alle skoleslag, men jeg opplevde" sleiven" fra Oslo skolestyres talerstol så provoserende efter selv å ha brukt nesten all min fritid i de siste 10 år på å artikulere" barnesinnets" behov - at jeg måtte få luftet ut min reaksjon på den.
15.Billedterapi er like godt egnet for folk som er flinke til å artikulere seg, for det er lett å skjule seg bak mange ord, påpekte hun.
16.Det finnes der en grunnfestet frykt for å artikulere kunnskapskrav, mangel på blikk utad for å trekke sammenligninger med andre lands undervisningssystemer, norsk provinsialisme i full blomst og helhjertet og friksjonsløst samvirke mellom hjem og skole.
17.Et valg gir partier, politikere og massemedier anledning til å artikulere den offentlige opinion.
18.Nybakte studenter kommer inn uten å kunne artikulere seg på sitt eget morsmål, og må lære grunnleggende grammatikk før de er istand til å gå løs på fremmedsprog på høyere plan.
19.Og her var det snakk om et virkelig behov : trangen til å artikulere seg selv.
Liknende ord

 
 

artikulere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) artikulereartikulerendeartikulert
Indikativ
1. Presens
jegartikulerer
duartikulerer
hanartikulerer
viartikulerer
dereartikulerer
deartikulerer
8. Presens perfektum
jeghar artikulert
duhar artikulert
hanhar artikulert
vihar artikulert
derehar artikulert
dehar artikulert
2. Preteritum (Fortid)
jegartikulerte
duartikulerte
hanartikulerte
viartikulerte
dereartikulerte
deartikulerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde artikulert
duhadde artikulert
hanhadde artikulert
vihadde artikulert
derehadde artikulert
dehadde artikulert
4a. Presens futurum
jegvil/skal artikulere
duvil/skal artikulere
hanvil/skal artikulere
vivil/skal artikulere
derevil/skal artikulere
devil/skal artikulere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha artikulert
duvil/skal ha artikulert
hanvil/skal ha artikulert
vivil/skal ha artikulert
derevil/skal ha artikulert
devil/skal ha artikulert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle artikulere
duville/skulle artikulere
hanville/skulle artikulere
viville/skulle artikulere
dereville/skulle artikulere
deville/skulle artikulere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha artikulert
duville/skulle ha artikulert
hanville/skulle ha artikulert
viville/skulle ha artikulert
dereville/skulle ha artikulert
deville/skulle ha artikulert
Imperativ
Bekreftende
duartikuler
viLa oss artikulere
dereartikuler
Nektende
duikke artikuler! (artikuler ikke)
dereikke artikuler! (artikuler ikke)
Dine siste søk