Norsk-Nederlansk oversettelse av attrahere

Oversettelse av ordet attrahere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

attrahere på nederlansk

attrahere
elektrisitet verb aantrekken
  fengsleverb aantrekken, boeien, bekoren, charmeren
Synonymer for attrahere
Liknende ord

 
 

attrahere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) attrahereattraherendeattrahert
Indikativ
1. Presens
jegattraherer
duattraherer
hanattraherer
viattraherer
dereattraherer
deattraherer
8. Presens perfektum
jeghar attrahert
duhar attrahert
hanhar attrahert
vihar attrahert
derehar attrahert
dehar attrahert
2. Preteritum (Fortid)
jegattraherte
duattraherte
hanattraherte
viattraherte
dereattraherte
deattraherte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde attrahert
duhadde attrahert
hanhadde attrahert
vihadde attrahert
derehadde attrahert
dehadde attrahert
4a. Presens futurum
jegvil/skal attrahere
duvil/skal attrahere
hanvil/skal attrahere
vivil/skal attrahere
derevil/skal attrahere
devil/skal attrahere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha attrahert
duvil/skal ha attrahert
hanvil/skal ha attrahert
vivil/skal ha attrahert
derevil/skal ha attrahert
devil/skal ha attrahert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle attrahere
duville/skulle attrahere
hanville/skulle attrahere
viville/skulle attrahere
dereville/skulle attrahere
deville/skulle attrahere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha attrahert
duville/skulle ha attrahert
hanville/skulle ha attrahert
viville/skulle ha attrahert
dereville/skulle ha attrahert
deville/skulle ha attrahert
Imperativ
Bekreftende
duattraher
viLa oss attrahere
dereattraher
Nektende
duikke attraher! (attraher ikke)
dereikke attraher! (attraher ikke)
Dine siste søk