Norsk-Nederlansk oversettelse av avlyse

Oversettelse av ordet avlyse fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avlyse på nederlansk

avlyse
møteverb afzeggen, afgelasten
  hendelseverb afzeggen, afgelasten, cancellen
Synonymer for avlyse
Fler eksempler
1.Det er nå nødvendig å avlyse og utsette øvelser i Forsvaret.
2.Da måtte vi bare avlyse forestillingen og henvise dem som kom til gratisforestillingen lørdag, forteller Tom Hansen til Tvedestrandsposten.
3.Hvis det fortsetter sånn, er jeg redd vi må avlyse neste forestilling.
4.Vi vurderer å avlyse alle arrangementene dersom vi får nei til søndagsåpent, sier direktør Reidar Wirum Bye i Trondhjems Handelsstands Forening.
5.BESLUTNINGEN fra Stortingets presidentskap om å avlyse den berammede parlamentarikerreise til Det øverste sovjet er en minst like skarp protest som utvisningen av fem sovjetdiplomater og" persona non gratäerklæringen overfor fire andre.
6.Begrunnelsen for å avlyse Moskvabesøket er at festivalen ikke vil gi muligheter for politisk mangfold og en demokratisk debatt hvor alle meninger kan bli representert.
7.Beslutningen om at Stray skal representere Norge ved begravelsen innebærer at han må avlyse en del av programmet i Indonesia, men han har allerede gjort unna sine viktigste samtaler.
8.CSUlederen Franz Josef Strauss har måttet avlyse sitt Norgesbesøk fordi hans kone omkom i en bilulykke sist helg.
9.Da det inntil onsdag eftermiddag ikke var kommet noe svar på Linds søknad, så ledelsen i NTB seg nødt til å avlyse oppdraget.
10.De mente bystyrets budsjettbehandling er en farse og at ordførerens og bystyreflertallets handling med å avlyse møtet og forlate salen, måtte oppfattes som en motdemonstrasjon.
11.De på sin side ga uttrykk for at det ikke var noe grunnlag for å avlyse turen, og mente at det var en privatsak å dra til Arvika, sier Øye til Aftenposten.
12.Demonstrantene krevde også at Østerrikes sosialdemokratiske leder måtte avlyse de planlagte samtaler med Botha.
13.Den amerikanske gitaristen Larry Carlton ble syk og måtte avlyse konsertene sist han skulle spille i Norge.
14.Den britiske regjering akter ikke å gripe inn for å få stanset det britiske rugbyforbundets planlagte turne i SydAfrika i mai. Idrettsminister Neil MacFarlane har imidlertid oppfordret rugbyforbundet til å avlyse turneen.
15.Dessuten har Rikskonsertene ihøst måttet avlyse endel skolekonsertturneer i flere fylker.
16.Dessuten vil vi gjerne vise opp Åge slik at alle ser at han er i live smiler plateselskapsjef Gunnar Hordvik, som et svar på spekulasjonene efter at Åge Aleksandersen måtte avlyse noen konserter på grunn av kolaps efter overanstrengelse.
17.Det er ingen tvil om at det vil falle flere øststater tungt å avlyse reisen til Los Angeles av rent politiske grunner.
18.Det er også en utbredt oppfatning at de presset på for å få Honecker til å avlyse sitt statsbesøk i VestTyskland i forrige måned.
19.Det var mandag at den greske regjering kunngjorde sin beslutning om å avlyse en planlagt greskamerikansk militærøvelse i NordHellas neste måned.
20.Dommen skulle falle klokka 13,00 onsdag, men da en av domsmennene ikke møtte, måtte byrettsdommer Bjørn Vade avlyse rettsmøtet.
21.Efter et møte mellom organisasjonene, NRKledelsen og departementet igår - hvor lovligheten av den tillyste aksjon ble vurdert - valgte de tre organisasjoene å avlyse markeringen av forhandlingsbruddet.
22.Efter hva Aftenposten erfarer er andre mulige reaksjoner mot Sovjet å utsette eller avlyse tre sovjetiske statsbesøk som var planlagt gjennomført i første halvår.
23.Efter ulykken vedtok arbeidsutvalget for Lærdalsmarkedet å avlyse det øvrige program torsdag.
24.En talsmann for Buckingham Palace fremholdt at den 22årige prinsessen er i ypperlig form, men at hun antagelig må avlyse enkelte av sine planlagte engasjementer i tiden fremover.
25.Et annet sparetiltak har vært rett og slett å avlyse treningssamlingen som skulle vært avholdt i Trondheim i slutten av november, det er ikke penger til den.
26.For en ting er å ikke avlyse besøk.
27.For på sosialdemokratenes landsmøte forleden erklærte Palme at det herefter ikke lenger er aktuelt å" straffe" russerne med å avlyse planlagte offisielle besøk på ministernivå mellom de to land.
28.Ghanas ledere fant den avgjørelsen så hårreisende at de en stund truet med å avlyse resten av" landskampen" der og da.
29.Han skal også møte den amerikanske visepresident George Bush, som måtte avlyse et besøk mandag.
30.Hva som blir løsningen på dette, er det for tidlig å si noe om, men jeg håper i det lengste at vi ikke blir nødt til å avlyse utstillingen, sier Evensen.
Liknende ord

 
 

avlyse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avlyseavlysendeavlyst
Indikativ
1. Presens
jegavlyser
duavlyser
hanavlyser
viavlyser
dereavlyser
deavlyser
8. Presens perfektum
jeghar avlyst
duhar avlyst
hanhar avlyst
vihar avlyst
derehar avlyst
dehar avlyst
2. Preteritum (Fortid)
jegavlyste
duavlyste
hanavlyste
viavlyste
dereavlyste
deavlyste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avlyst
duhadde avlyst
hanhadde avlyst
vihadde avlyst
derehadde avlyst
dehadde avlyst
4a. Presens futurum
jegvil/skal avlyse
duvil/skal avlyse
hanvil/skal avlyse
vivil/skal avlyse
derevil/skal avlyse
devil/skal avlyse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avlyst
duvil/skal ha avlyst
hanvil/skal ha avlyst
vivil/skal ha avlyst
derevil/skal ha avlyst
devil/skal ha avlyst
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avlyse
duville/skulle avlyse
hanville/skulle avlyse
viville/skulle avlyse
dereville/skulle avlyse
deville/skulle avlyse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avlyst
duville/skulle ha avlyst
hanville/skulle ha avlyst
viville/skulle ha avlyst
dereville/skulle ha avlyst
deville/skulle ha avlyst
Imperativ
Bekreftende
duavlys
viLa oss avlyse
dereavlys
Nektende
duikke avlys! (avlys ikke)
dereikke avlys! (avlys ikke)
Dine siste søk