Norsk-Nederlansk oversettelse av avsverge

Oversettelse av ordet avsverge fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avsverge på nederlansk

avsverge
generellverb afzweren
  politikkverb zijn overtuiging opgeven
  religionverb afzweren, verzaken, verloochenen, herroepen, verzaken aan
Synonymer for avsverge
Avledede ord av avsverge
Fler eksempler
1.Han har sett at i fangeleirene kan man karre seg frem ved å avsverge, eller ved kryperi, det kan skaffe en brødrasjon.
2.Riktignok måtte Galilei efter hardt press og sterke trusler fra kirkelig hold avsverge sin kjetterske lære om at Jorden beveget seg.
3.De ber om at de fullt ut må bli anerkjent og få samme rettigheter som andre iranske borgere, så som anerkjennelse av bahaiekteskap, fritt valg av yrke, fri adgang for bahaibarn til skoler og universiteter, utbetaling av alderstrygd til bahaipensjonister - alt dette er rettigheter som bahaiene idag er fratatt ene og alene fordi de ikke vil avsverge sin tro.
4.De har ikke villet avsverge Vatikanets retningslinjer, og er fortsatt i forvaring.
Liknende ord

 
 

avsverge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avsvergeavsvergendeavsverget
Indikativ
1. Presens
jegavsverger
duavsverger
hanavsverger
viavsverger
dereavsverger
deavsverger
8. Presens perfektum
jeghar avsverget
duhar avsverget
hanhar avsverget
vihar avsverget
derehar avsverget
dehar avsverget
2. Preteritum (Fortid)
jegavsverget
duavsverget
hanavsverget
viavsverget
dereavsverget
deavsverget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avsverget
duhadde avsverget
hanhadde avsverget
vihadde avsverget
derehadde avsverget
dehadde avsverget
4a. Presens futurum
jegvil/skal avsverge
duvil/skal avsverge
hanvil/skal avsverge
vivil/skal avsverge
derevil/skal avsverge
devil/skal avsverge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avsverget
duvil/skal ha avsverget
hanvil/skal ha avsverget
vivil/skal ha avsverget
derevil/skal ha avsverget
devil/skal ha avsverget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avsverge
duville/skulle avsverge
hanville/skulle avsverge
viville/skulle avsverge
dereville/skulle avsverge
deville/skulle avsverge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avsverget
duville/skulle ha avsverget
hanville/skulle ha avsverget
viville/skulle ha avsverget
dereville/skulle ha avsverget
deville/skulle ha avsverget
Imperativ
Bekreftende
duavsverg
viLa oss avsverge
dereavsverg
Nektende
duikke avsverg! (avsverg ikke)
dereikke avsverg! (avsverg ikke)
Dine siste søk