Norsk-Nederlansk oversettelse av begynnelse

Oversettelse av ordet begynnelse fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

begynnelse på nederlansk

begynnelse
begynnelsensubst. wording [f], worden [n], ontstaan [n], genese [f], geboorte [f], begin [n], aanvang [m], oorsprong [m], bron [m/f]
Synonymer for begynnelse
Avledede ord av begynnelse
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
2.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
3.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
4.De unge ville" av vårt 80tall søker forbilder hos de litt eldre tyske som igjen tar utgangspunktet i tysk ekspresjonisme fra århundrets begynnelse.
5.I spørsmål om livets begynnelse og slutt har teknikken gitt oss større valgfrihet enn noengang.
6.Vi har bare sett begynnelsen til kristendommen", slår han med Albert Schweizer fast innledningsvis, og utover på sidene må man stundom spørre seg om vi skal henlegge denne begynnelse til Galilea eller til Høvik.
7.Annen halvdel av 1980årene vil neppe vise en slik stagnasjon som vi opplevde i tiårets begynnelse, men på den annen side kan vi heller ikke vente at veksten vil bli like sterk som under den nåværende oppgangskonjunktur, var Skånlands oppsummering.
8.At Svalbard nå får 8590 prosent av NRKs TVtilbud, er jo en god begynnelse, fremholdt Jakobsen.
9.Blant de innviklet sammensatte tiltak som kan minske faren for krig tilbyr SovjetUnionen USA som en begynnelse det enkle, men samtidig tilstrekkelig effektive tiltak å fryse fast atomvåpenarsenalene.
10.Den spede lille begynnelse til et Handelshus for kvinner - det er hva vi håper å få til, forteller to av kvinnene som har vært igjennom Etablererskolens første prosjekt, Kristin Vedeler og Turid Laursen.
11.Det er 12 år siden vi nå hadde vår spede begynnelse i Norge ved en forretning i Sarpsborg, forteller Bengt Wallin.
12.Det er en god begynnelse, men det er ikke nok å trekke soldatene tilbake til skipene langs kysten.
13.Det er ihvertfall en begynnelse, sier losoldermann Einar Brandvik på Porsgrunn loskontor i en kommentar til forslaget Regjeringen fremmet i statsråd idag for å sikre Grenlandsinnseilingen.
14.Det er ikke mulig å godta at det var NATOs begynnelse til utplassering av raketter som var den legitime grunn til et brudd for SovjetUnionen, som under hele forhandlingsprosessen selv hadde fortsatt utplasseringen av sine SS 20raketter, sa tidligere statssekretær Johan Jørgen Holst i et foredrag på" Leangkollenseminaret" igår, som var arrangert av Den norske Atlanterhavskomite.
15.Det er like viktig å gi ungdommene en følelse av livets begynnelse, som å snakke om skapelsen, mener Jan S. Jørgensen.
16.Det kan være en begynnelse til langt mer omfattende leveranser, kanskje i milliardklassen, sier statssekretær Oddmund H. Hammerstad.
17.Det står i vår makt å gi verden en ny begynnelse, fremholdt president Ronald Reagan i sin tale til FNs hovedforsamling mandag.
18.I den enormt sterke konkurranse mellom dagens økonomiske og politiske stormakter, vil ikke Frankrike klare å beholde sin frihet hvis det ikke makter å møte" intelligensens utfordring", het det bl.a. i et brev Chevenement sendte til samtlige franske lærere ved skoleårets begynnelse i høst.
19.Kall meg iallfall ikke karnevalsgeneral, ber Thom Denneche pent, som en begynnelse.
20.Kan vi få vite noe om norske innvandreres innsats i lokalpolitikken i Australia i begynnelse av dette århundre ?
21.Kanskje det ikke ville bli fred på Jorden sånn med en gang, men det ville være en god begynnelse...
22.LO har støttet fredsskipet fra begynnelse til slutt, sa Duus.
23.Manuskriptene bidrar til å øke vår kunnskap om Sjostakovitsj begynnelse som komponist, og gjør det lettere å se utviklingen i hans verk, skriver Tass.
24.Men det er bare en sped begynnelse.
25.Men funnene er langt mer lovende enn vi kjente til ved årets begynnelse.
26.Men jeg håper at dette er en begynnelse, sier Haugen, som har inntrykk av at det er en gryende forståelse i Stortinget for at Akershus ikke kan løse sine oppgaver med vesentlig mindre penger enn andre fylker.
27.Planen er i sin spede begynnelse og har ennå ikke vært diskutert i budsjettsammenheng.
28.Så han kan nesten ikke vente med å komme bort til EDBsystemet sitt ved skoledagens begynnelse.
29.Vi hadde en svak begynnelse, men så tok salget seg opp og er i volum klart bedre enn på samme tid ifjor, opplyser han.
30.13 unge gutter ble tatt opp, og i tillegg til 11 lærlinger som hadde arbeidet der i et år, var det ved skolens begynnelse 24 elever.
Dine siste søk