Norsk-Nederlansk oversettelse av bryte gjennom

Oversettelse av ordet bryte gjennom fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bryte gjennom på nederlansk

bryte gjennom
hinderverb breken door, doorheenbreken
Synonymer for bryte gjennom
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Man må bryte gjennom det som vi omtaler som interessant og få det over på det som kan og bør gi lønnsom virksomhet.
2.Consafesjefen Christer Ericsson er blant dem som hevder at norsk oljevirksomhet er omgitt av en viss proteksjonismemur og at eiersamarbeide med norske selskaper er et egnet middel til å bryte gjennom denne muren.
3.Da kan man også klare å bryte gjennom deres solide barriere av fedrelandsfølelse, mener Marit Christensen.
4.De allierte gjorde også sin store tabbe da de efter mange nederlag for å bryte gjennom" Gustavlinjen" ved Cassino, bestemte seg for å sette inn 300 bombefly og legge det verdensberømte benediktinerklosteret Monte Cassino i ruiner.
5.Den form for isolasjon som Berlinguer dermed havnet i, søkte han å bryte gjennom kontakter med sosialdemokrater i VestEuropa, og med jugoslavene.
6.Det vil vi gjøre ved å bryte gjennom jernteppementaliteten, ikke bare mellom øst og vest og mellom de ulike nasjoner i ØstEuropa, men særlig mellom samfunnsgrupper, regioner og i siste instans mennesker imellom.
7.Gåten ble løst da man i forbindelse med en ombygging fjernet 20 tonn sten og puss på Rundetårn for å bryte gjennom til etasjen under.
8.Hans forsøk på å bryte gjennom muren av mistro hadde slått feil - og Barzel efterkom nå partifellenes råd om å gi seg.
9.Klakegg har vært mindre opptatt av hva han har fotografert og hvor han har fotografert, og forsøkt å bryte gjennom vår vanepregede tolkning av dybde og rom i fotografier.
10.Selvmedlidenheten, den titaniske evne til å dramatisere alt som har med den egne person å gjøre, er det ikke godt å bryte gjennom.
11.Vi sitter med så mange gode teorier og ideer, men har så vanskelig for å bryte gjennom.
12.Vi skal bryte gjennom fiendens linjer, trenge 16 kilometer inn i tysk område og så holde denne stillingen i 48 timer inntil våre egne tropper kan følge opp og besette den.
13.De blå hadde heller ikke den tyngden som trengs for å bryte gjennom LSKforsvaret.
14.Denne eskatologiske forventning ligger som en understrøm i deler av vår kultur og kan bryte gjennom dersom den finner sine rette åpninger.
15.Det er nesten ikke folk der, solen kjemper en hard kamp for å bryte gjennom skydekket, men taper.
16.Forsøk på å bryte gjennom" lokket" møter motstand inni oss, forklarte Willi Railo da han torsdag innledet et forskningsseminar om" Idrett, mestring og prestasjon" i regi av Norsk Forening for Idrettsforskning.
17.Gjennombruddet ble rene folkefesten, ikke bare fordi det var et overveldende skue å se borehodet med en diameter på sju og en halv meter bryte gjennom fjellveggen, men fordi tunnelen med tid og stunder vil gjøre Bergen sentrum til et triveligere sted.
18.Tanken er at et stort antall atomraketter lett ville kunne bryte gjennom et fremtidig amerikansk romvåpenskjold.
19.Tanken kan hjelpe oss i å bryte gjennom barrieren.
20.USA må i så fall være beredt til å åpne ild mot fartøyer som prøver å bryte gjennom blokaden.
Dine siste søk