Norsk-Nederlansk oversettelse av debitere

Oversettelse av ordet debitere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

debitere på nederlansk

debitere
bankvesen - handelverb op de rekening laten schrijven, voor een bepaald bedrag debiteren
  bokføringverb debiteren
Synonymer for debitere
Liknende ord

 
 

debitere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) debiteredebiterendedebitert
Indikativ
1. Presens
jegdebiterer
dudebiterer
handebiterer
videbiterer
deredebiterer
dedebiterer
8. Presens perfektum
jeghar debitert
duhar debitert
hanhar debitert
vihar debitert
derehar debitert
dehar debitert
2. Preteritum (Fortid)
jegdebiterte
dudebiterte
handebiterte
videbiterte
deredebiterte
dedebiterte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde debitert
duhadde debitert
hanhadde debitert
vihadde debitert
derehadde debitert
dehadde debitert
4a. Presens futurum
jegvil/skal debitere
duvil/skal debitere
hanvil/skal debitere
vivil/skal debitere
derevil/skal debitere
devil/skal debitere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha debitert
duvil/skal ha debitert
hanvil/skal ha debitert
vivil/skal ha debitert
derevil/skal ha debitert
devil/skal ha debitert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle debitere
duville/skulle debitere
hanville/skulle debitere
viville/skulle debitere
dereville/skulle debitere
deville/skulle debitere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha debitert
duville/skulle ha debitert
hanville/skulle ha debitert
viville/skulle ha debitert
dereville/skulle ha debitert
deville/skulle ha debitert
Imperativ
Bekreftende
dudebiter
viLa oss debitere
deredebiter
Nektende
duikke debiter! (debiter ikke)
dereikke debiter! (debiter ikke)
Dine siste søk