Norsk-Nederlansk oversettelse av dekoder

Oversettelse av ordet dekoder fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dekoder på nederlansk

dekoder
elektronikksubst. decodeerder [m], decodeermachine [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Apparatene vil bli utstyrt med en dekoder, og det vil efter planen bli sendt lokal og filmprogrammer hver dag i en prøveperiode, koordinert med kinoens filmprogrammer.
2.Dette tror jeg skal bli nærmest umulig med hensyn til vår dekoder, mener overingeniør Thor Hasle i A / S Elektrisk Bureau.
3.Prinsippet fungerer, over ferien går vi derfor i gang med å produsere en egenutviklet digitalstyrt dekoder, sier Hasle.
4.Vi mener at vi kan lage en dekoder med tilstrekkelig høy teknologi til å skape den sikkerhet som er nødvendig til en hyggelig pris, sier teknisk sjef ved EBs telefondivisjon, Nils Holstrøm, til Aftenposten.
5.Vi ønsker å benytte vår dekoder og parabolantenne til å ta ned signaler fra utenlandske fjernsynsstasjoner som formidles ved hjelp av kommunikasjonssatellitter, sier direktør Finn Erik Eian i Luxor.
6.Andre muligheter er at den beste sendetiden om kvelden" selges" via en betalingsTV dekoder, mens det øvrige programtilbudet er gratis.
7.Bedriften er trolig først i verden når det gjelder å ha produsert en digital dekoder.
8.Da BetalTV begynte å bli gjenstand for diskusjon her i landet, dukket uttrykket dekoder raskt opp.
9.Dekoder er nødvendig for å kunne motta betalTVprogrammene.
10.Dermed trenger abonnentene å skaffe seg en mer kostbar dekoder enn det NRK hadde bebudet i sine markedsundersøkelser.
11.Dessuten kan eldre modeller med fjernstyring få satt inn en dekoder til mellom 1000 og 1800 kroner for å ta inn TekstTVsignalene.
12.Det arbeides intenst med å utvikle en såkalt digital dekoder, en" tellerskrittavleser", og overingeniør Thor Hasle i Elektrisk Bureau regner med å ha ferdig en prototyp i løpet av året.
13.Det norske selskapets nyutviklede digitale dekoder vil for første gang bli presentert i prototyps form på teledatautstillingen i InfoRamasenteret ved Sandvika.
14.Det som koster er utstyret som dekoder fiberkabelene lyssignal til et vanlig signal som kan mottas i fjernsyn.
15.EB vil under utstillingen" Telematikk 84 Teledata" som åpner tirsdag, også presentere sin nye digitale dekoder som allerede har vakt oppsikt i utlandet og som vil gjøre det praktisk mulig å sende betalingsTV utelukkende til betalende abonnenter.
16.EBs dekoder tar i bruk en ny teknikk slik at kodene for å kunne oppfange TVsignaler kan endres hele tiden.
17.Forskningsprosjektet Drøbak TV, som har søkt om konsesjon til å drive betalTvsendinger fra høsten av i lokalmiljøet, tok på et tidlig tidspunkt kontakt med Elektrisk Bureau (EB) med tanke på utvikling av en dekoder.
18.Han mener det ikke er noen grunn til å tvile på at Elektrisk Bureau vil klare å konstruere en teknisk tilfredsstillende dekoder innen den tidsfristen som er satt opp.
19.I beløpet inngår leie av en såkalt dekoder for 30 kroner.
20.Men det vil avhenge av markedet om det vil lønne seg å satse på en egen norsk dekoder, eller om det er like hensiktsmessig å lisensprodusere utenlandske typer, sier han.
21.Musikalske nyheter kan også formidles til brukerens eget stereoanlegg gjennom en slik dekoder, om man skulle ønske det.
22.Nødvendige utlegg til dekoder og tilkobling bidrar til en ytterligere minsking av tilkoblingsviljen.
23.Prisen på en norskprodusert dekoder vil være ca. 800 kroner, og i tillegg kommer en tilknytningsavgift på ca. 450 kroner og en tenkt pris pr. måned på ca. 100 kroner.
24.Som trolig den første bedrift i verden, har A / S Elektrisk Bureau utviklet en såkalt digital dekoder.
25.Ved hjelp av en farvemonitor med en dekoder for teledata samt tastatur skal abonnentene kunne kalle opp den sentrale databasen i NSIs store arkivsystem.
26.Abonnentene må betale ca. 120 kroner i måneden, blant annet til leie av en dekoder.
27.Canal Plus kan man få inn på skjermen ved å skaffe seg en dekoder til å koble på apparatet.
28.De norskproduserte programmene i kanalen (e) skal kunne tas inn uten dekoder, mens de utenlandske blir sendt slik at riktig innstilt dekoder er nødvendig for å få inn lyd og klart bilde.
29.En mottagerantenne tar signalene ned, og disse blir tekstet og kodet før de går gjennom en dekoder hos hver enkelt husstand.
30.For å kunne slippe de ubehagelighetene, må man kjøpe en dekoder.
Dine siste søk