Norsk-Nederlansk oversettelse av detonere

Oversettelse av ordet detonere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

detonere på nederlansk

detonere
sprenglegemerverb ontploffen, exploderen, springen
Synonymer for detonere
Fler eksempler
1.Den ene av to dynamittgubber jeg hadde medbragt for å detonere granatene, eksploderte ved broen fordi tidsmekanismen var frosset til, med den følge at jeg mistet venstre underarm og synet på ett øye.
2.Det norske selskapet StoltNielsen har fått i oppdrag av Statoil å fjerne og detonere syv miner som er påvist nær en av gassrørledningene i Statpipesystemet i Nordsjøen.
3.Sikkerhetsstyrkene skal ha fryktet at de ville detonere sprengladninger som var plassert inne i bussen.
4.Vanligvis regner man med en sikkerhetssone på 200 meter for å detonere slike.
5.En moderne parallell måtte være om en gruppe desperate terrorister fikk kontroll over en atombombe som de truet med å detonere i en storby om de ikke fikk innfridd sine krav.
6.En person hevdet at det i sentrum var plassert en bombe som ville detonere noen timer senere.
7.Ifølge israelske opplysninger ble selvmordsjåførene tvunget til å detonere sine ladninger ved selve kontrollpostene fordi de på grunn av den grundige sikkerhetskontrollen der ikke kunne gjøre regning med å få fortsette inn i" sikkerhetssonen".
8.London (NTBAP) Et lag som består av selgere, kontorister, fabrikkarbeidere og forretningsfolk skal forsøke å detonere den største fotballbomben i den engelske FAcupens historie.
Liknende ord

 
 

detonere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) detoneredetonerendedetonert
Indikativ
1. Presens
jegdetonerer
dudetonerer
handetonerer
videtonerer
deredetonerer
dedetonerer
8. Presens perfektum
jeghar detonert
duhar detonert
hanhar detonert
vihar detonert
derehar detonert
dehar detonert
2. Preteritum (Fortid)
jegdetonerte
dudetonerte
handetonerte
videtonerte
deredetonerte
dedetonerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde detonert
duhadde detonert
hanhadde detonert
vihadde detonert
derehadde detonert
dehadde detonert
4a. Presens futurum
jegvil/skal detonere
duvil/skal detonere
hanvil/skal detonere
vivil/skal detonere
derevil/skal detonere
devil/skal detonere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha detonert
duvil/skal ha detonert
hanvil/skal ha detonert
vivil/skal ha detonert
derevil/skal ha detonert
devil/skal ha detonert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle detonere
duville/skulle detonere
hanville/skulle detonere
viville/skulle detonere
dereville/skulle detonere
deville/skulle detonere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha detonert
duville/skulle ha detonert
hanville/skulle ha detonert
viville/skulle ha detonert
dereville/skulle ha detonert
deville/skulle ha detonert
Imperativ
Bekreftende
dudetoner
viLa oss detonere
deredetoner
Nektende
duikke detoner! (detoner ikke)
dereikke detoner! (detoner ikke)
Dine siste søk