Norsk-Nederlansk oversettelse av distrahere

Oversettelse av ordet distrahere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

distrahere på nederlansk

distrahere
personverb op een zijspoor brengen
  avledeverb afleiden, verstrooien
Synonymer for distrahere
Fler eksempler
1.Av og til må jeg distrahere meg selv på en positiv måte.
2.Det primære er selve spillet, intet skal distrahere fra skuespillernes sterkt visuelle spillestil.
3.Enn da altså å distrahere en barber som knapt fikk tid og anledning til å tilkaste sin forskremte kunde et øyekast mens han svingte sin krumsabel av en barberkniv i umiddelbar nærhet av vår stadig trangere strupe.
4.Ian Anderson er en gammel rev som ikke lar seg distrahere av sin nye mulighet til klangeffekter.
5.Imidlertid tilspisset situasjonen seg efterhvert som kampen skred frem, spesielt da den meget omtalte" parapsykologen" kom inn i bildet og Kortsjnoj beskyldte sovjetrusserne for å ville distrahere ham under spillet.
6.Intet vakkert skal distrahere folk mehs de ber til Gud.
7.Men ikke mer enn at han lar seg distrahere med spørsmål om klubbens opprinnelse.
8.Men så lett er det ikke å konsentrere seg om kunsten, for det er så mye å la seg distrahere av i den trivelige haven på Nesodden.
9.Slik får hun oss med, vi lar oss alle distrahere av det trivielle.
10.Aftenposten møter Jackson i spisesalen på Alexandra Hotel efter konserten, der den helkommersielle dansemusikken kan distrahere enhver jazzkonversasjon.
11.Den kjærlighet som ikke lar seg distrahere av krenkelser, men har ufravikelig blikk for det indre menneske i sin elskede.
12.Det er så mye som kan distrahere bilførerne at det gjelder å luke vekk fra trafikklandskapet selv det minste overflødige ugress.
13.Det fine er at det her er en pappa som sammen med barnet tar ut det varme og nære i forholdet som svarer på barnets krav, lar seg distrahere i sin voksenhet og er til stede i øyeblikk av sin travelhet.
14.Ingen lar seg distrahere om vi kommer inn, de kikker bare opp og fortsetter sitt arbeid.
15.Ketil Bjørnstads pianotriller slynget seg som en lydgirlander gjennom hele stykket og understreket denne distanse, men bidro også til å distrahere endel scener.
Liknende ord

 
 

distrahere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) distraheredistraherendedistrahert
Indikativ
1. Presens
jegdistraherer
dudistraherer
handistraherer
vidistraherer
deredistraherer
dedistraherer
8. Presens perfektum
jeghar distrahert
duhar distrahert
hanhar distrahert
vihar distrahert
derehar distrahert
dehar distrahert
2. Preteritum (Fortid)
jegdistraherte
dudistraherte
handistraherte
vidistraherte
deredistraherte
dedistraherte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde distrahert
duhadde distrahert
hanhadde distrahert
vihadde distrahert
derehadde distrahert
dehadde distrahert
4a. Presens futurum
jegvil/skal distrahere
duvil/skal distrahere
hanvil/skal distrahere
vivil/skal distrahere
derevil/skal distrahere
devil/skal distrahere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha distrahert
duvil/skal ha distrahert
hanvil/skal ha distrahert
vivil/skal ha distrahert
derevil/skal ha distrahert
devil/skal ha distrahert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle distrahere
duville/skulle distrahere
hanville/skulle distrahere
viville/skulle distrahere
dereville/skulle distrahere
deville/skulle distrahere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha distrahert
duville/skulle ha distrahert
hanville/skulle ha distrahert
viville/skulle ha distrahert
dereville/skulle ha distrahert
deville/skulle ha distrahert
Imperativ
Bekreftende
dudistraher
viLa oss distrahere
deredistraher
Nektende
duikke distraher! (distraher ikke)
dereikke distraher! (distraher ikke)
Dine siste søk