Norsk-Nederlansk oversettelse av drapere

Oversettelse av ordet drapere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drapere på nederlansk

drapere
hjemmeinnredning verb draperen
Synonymer for drapere
Fler eksempler
1.badedrakt med tynne, seler i sort / blått / hvitt / knallrødt med pareo ditto, til å drapere om kroppen... eller ligge på.
2.Det er ingen vits i å drapere oss i kontinentale eller amerikanske kulturtrekk, selv om det uten tvil er lettest å hoppe inn på en allerede anerkjent finkulturlinje.
3.Eller du kan drapere lakenet rundt deg som en toga.
Liknende ord

 
 

drapere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) draperedraperendedrapert
Indikativ
1. Presens
jegdraperer
dudraperer
handraperer
vidraperer
deredraperer
dedraperer
8. Presens perfektum
jeghar drapert
duhar drapert
hanhar drapert
vihar drapert
derehar drapert
dehar drapert
2. Preteritum (Fortid)
jegdraperte
dudraperte
handraperte
vidraperte
deredraperte
dedraperte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde drapert
duhadde drapert
hanhadde drapert
vihadde drapert
derehadde drapert
dehadde drapert
4a. Presens futurum
jegvil/skal drapere
duvil/skal drapere
hanvil/skal drapere
vivil/skal drapere
derevil/skal drapere
devil/skal drapere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha drapert
duvil/skal ha drapert
hanvil/skal ha drapert
vivil/skal ha drapert
derevil/skal ha drapert
devil/skal ha drapert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle drapere
duville/skulle drapere
hanville/skulle drapere
viville/skulle drapere
dereville/skulle drapere
deville/skulle drapere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha drapert
duville/skulle ha drapert
hanville/skulle ha drapert
viville/skulle ha drapert
dereville/skulle ha drapert
deville/skulle ha drapert
Imperativ
Bekreftende
dudraper
viLa oss drapere
deredraper
Nektende
duikke draper! (draper ikke)
dereikke draper! (draper ikke)
Dine siste søk