Norsk-Nederlansk oversettelse av falle tilbake

Oversettelse av ordet falle tilbake fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

falle tilbake på nederlansk

falle tilbake
tilbakefalleverb vervallen, terugvallen
  sakke etterverb achterblijven, achtergelaten worden
Anagram av falle tilbake
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Mitt arbeide er så spesielt at jeg har lite å falle tilbake på hvis det blir slutt.
2.Aksjemarkedets funksjon er såvidt alment akseptert og den kapital som er i omløp er så betydelig at vi ikke risikerer å falle tilbake til 70årenes tilstander, mente han.
3.Det gjelder både kulturelt og økonomisk, og de er uten kapital å falle tilbake på eller avansert teknologi å hjelpe seg med, sa professor Just Gjessing.
4.Det vil umiddelbart falle tilbake på utleierne.
5.Dette dreier seg vesentlig om nyutdannede leger uten opparbeidet praksis å falle tilbake på, men som av andre grunner er bundet til et bestemt sted f.eks. p.g.a. ektefelle eller andre pårørende.
6.Dette er bakgrunnen for Egil Ganns arbeide for at Norges Varemesse skal videreutvikles og ikke - på grunn av plassmangel, en hall som ikke er effektiv nok, og innestengthet - skal risikere å falle tilbake til et underskuddsforetagende og dermed manglende handlefrihet.
7.Disse kan de falle tilbake på og bruke når det blir nødvendig å avskrive eventuelle tap dersom et land ikke makter å overholde sine låneforpliktelser.
8.Edwin Moses hører også med til de få toppene i friidrett som har en solid utdannelse å falle tilbake på når han gir seg med idretten.
9.Efter at ScanvestRing i forrige uke meddelte at utenlandskvoten på førti prosent var full, måtte selskapet se kursen falle tilbake med 35 kroner fra tidligere toppnivå 580 / 575 som en følge av at presset fra utenlandske kjøpere falt bort.
10.Efterhvert som den politiske støtte til Pinochet forsvinner, har hans junta ikke noe annet å falle tilbake på enn voldsmidler.
11.En slik konstellasjon vil redusere ÅSVs konjunkturømfintlighet, fordi det, som på Karmøy idag, vil kunne støtte seg på de øvrige aktiviteter i Hydro på samme måte som disse vil kunne falle tilbake på aluminium når markedsforholdene tilsier det.
12.En ulykkelig barndom har merket henne for livet (er ikke dette tema streifet i litteraturen tidligere ?), slik at alt hun har å falle tilbake på er livsangst, makt og - religionens ekstase.
13.For den dagen USAs økonomi ikke lenger er så sterk og dollaren eventuelt vil falle, trenger vi dette å falle tilbake på.
14.Forhåpentligvis vil det også kunne hindre partene i å falle tilbake til en destruktiv" skyttergravskrig" som ingen er tjent med.
15.Fra dagens nivå er fallhøyden betydelig, og i et noe nervøst og sviktende marked kan Nora godt falle tilbake til 110 før den negative trend møter motstand av betydning.
16.Han legger imidlertid til at det er trolig at forholdet efter en tid vil falle tilbake til det normale, dersom det ikke er helt eksepsjonelle opplysninger Treholt har gitt Iraks efterretningstjeneste.
17.Hun har riktignok ikke noe mandat å falle tilbake på i Kongressen.
18.Hvis denne oljen helt eller delvis skulle falle bort, har man en ubenyttet kapasitet i pipelinetransporten på ca. en million fat daglig å falle tilbake på, samt ubrukt produksjonskapasitet utenom Gulfen på ca. tre millioner fat pr. dag.
19.Hvor likeverdig kan et samarbeide bli hvis vesteuropeerne ikke har egne alternativer å falle tilbake på ?
20.Igår ble dollaren notert til kr. 8,7150 på Oslo Børs I valutahandelen senere på eftermiddagen steg dollaren helt til kr. 8,77, for senere på kvelden å falle tilbake nærmere ti øre under handelen i det amerikanske marked.
21.Jeg har en utdannelse å falle tilbake på og et miljø jeg kan gå til.
22.Mange er tilbøyelig til å falle tilbake på Gary Hart, som forøvrig ikke har gitt opp håpet om å toppe partiets liste.
23.Med andre ord - en svakt organisert arbeidermasse som lever nær eksistensminimum og i liten grad har en naturalhusholdning å falle tilbake på, skal betale Pengefondets medisin.
24.Norcemaksjene ble iår omsatt helt oppe på 390 kroner, for så å falle tilbake til 370 kroner i første opprop.
25.Når de så er på hell i idrettslig sammenheng, har de absolutt ingenting å falle tilbake på.
26.OECD regner med at verdenshandelens samlede volum vil vise en vekst på syv prosent i 1984, mens veksttakten vil falle tilbake til omkring fem prosent mot slutten av 1985.
27.Og at det var angsten for at han igjen skulle falle tilbake på stoffer som gjorde henne helt fra seg av bekymring når han hadde det vanskelig, det var noe Turi hadde holdt helt for seg selv.
28.Og så kan jeg jo terpe på min yndlingssang av Bob Dylan," May you stay forever young", smiler Daniel, som iallfall har en velutviklet humor å falle tilbake på.
29.Samtidig som han forsøkte å rydde vanskelighetene i forhold til sin eventuelle samarbeidspartner, Likudblokken, av veien arbeidet Peres onsdag på spreng for å ha et alternativ å falle tilbake på dersom forsøkene på å danne en samlingsregjering likevel skulle mislykkes.
30.Samtidig var han en mester i å bygge inn i sin argumentasjon reservasjoner som han senere kunne falle tilbake på under endrede forhold.
Dine siste søk