Norsk-Nederlansk oversettelse av fanatisme

Oversettelse av ordet fanatisme fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fanatisme på nederlansk

fanatisme
generellsubst. fanatisme [n], dweperij [f]
Synonymer for fanatisme
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hans stålsatte skikkelse blendet meg momentant, og i all enfoldighet trodde jeg at drivkraften i den var fanatisme av reneste slag (....)
2.NORKIV" avviser slik kritikk som" fanatisme" eller som" tvilsomme argumenter" (om mitt innlegg 25 / 4).
3.At demonstrasjonene mer og mer utspilte seg i islams og Khomeinys navn, betydde imidlertid ikke at en tøylesløs religiøs fanatisme av gjorde utviklingen.
4.De henger da også i sin egen varme stillhet, godt skjermet fra den samtid Finn Graff risser og punkterer opp med sine portretter av fanatisme og dumhet og maktsyke.
5.Den første gruppen går inn for restriksjoner og forbud, og da ofte med en viss fanatisme.
6.Den islamske fanatisme, slik man skulle oppleve den efterhvert som folkereisningen skred frem, var snarere et produkt av bevisst utnyttelse av den shiittiske tro og dens symboler enn av troen selv.
7.Enhver form for fanatisme og overdreven skremsel virker bare mot sin hensikt.
8.Fanatisme finnes like meget blant jøder og muslimer som blant kristne.
9.Fjernt fra Khomeinys fanatisme.
10.For den har en styrke som ingen overbevisning har, selv om denne skulle grense til fanatisme.
11.Han er på ingen måte representativ for den israelske befolkning, og at han holder foredrag utenlands viser hans fanatisme og i hvilken grad Israel er et demokrati.
12.I Indonesia møter vi islam med det blide ansikt, en tolerant og romslig religion, fjernt fra arabisk beduinmoral, fjernt fra en Khomeinys eller en Gadafis fanatisme, fjernt fra anstrengelsene hos en pakistansk general Zia for å håndheve islamsk rettroenhet med tvang.
13.I sitt syn på politikk, i sin forakt for kompromisser, i sin fanatisme, i sin appell til følelser - også de nasjonale - viser" De grønne" paralleller til stemninger og grupper som var med på å åpne veien for nasjonalsosialismen for mer enn 50 år siden.
14.Jeg tror vi har lært at fanatisme ikke fører noe sted hen.
15.Kampen har et element av rasisme, og er preget av et forblindet hat, fanatisme og forfeilet idealisme.
16.Men den blinde fanatisme som vi ikke kan forstå, den eksisterer.
17.Men selv om begge de to supermaktene kvitter seg med alle sine atomvåpen, vil det likevel være en fare for at en halvgal despotisk makthaver i et anfall av religiøs fanatisme kan være i besittelse av slike våpen, og bli en trusel mot resten av verden.
18.Og med sin humor blottlegger han det tyranni og den fanatisme som enkelte personer i prestisjegalskap kan utsette sine medmennesker for.
19.baptister, pinsevenner, mormonere m.m., det finnes filosofiske retninger som grenser til det religiøse, det finnes naturreligioner blant urbefolkninger, det finnes et hav av bevegelser med fanatisme og suggesjon i sentrum for troen og med særlig godt nedslagsfelt blant ungdom.
20.De driver sin virksomhet i blind fanatisme.
21.Låten handler ikke om Bratterud, men om religiøs fanatisme.
22.Og vi har uttrykket" i blind fanatisme", fortsatte høyesterettsadvokat Nordhus.
23.Annerledes er det neppe med varianten" kristent legitimert partnervold" - dens stabilitet må forstås i lys av den normale undertrykking - ikke religiøs ekstremisme og fanatisme," middelaldersk overtro" eller sykelighet.
24.De driver sin virksomhet i blind fanatisme.
25.Den vidner om en fanatisme som vi frykter er rent politisk inspirert, og hvor de angivelig sosiale anfektelser er vikarierende motiver.
26.Disse erfaringer og den økende fanatisme har, ifølge amerikanske eksperter, frembragt metoder som gjør 1980årenes luftterror til en større trusel enn det vi var vidne til i forrige tiår.
27.Disse synspunkter ville trolig blitt mottatt med varmt bifall fra det irakske regime, som har forsøkt å spille nettopp en slik rolle i området, som den arabiske verdens frontlinjestat i kampen mot islamsk fanatisme og revolusjon.
28.Er det" blind fanatisme" når det dumpes kjemisk og radioaktivt nedfall i havet og man forsøker å gjøre noe for å få verdens oppmerksomhet rettet mot det så det kan bli stoppet ?
29.Fanatisme forurenser samfunnsdebatten.
30.Ifølge denne tankegang ligger det i våre moderne samfunn en spire til fremmedgjørelse blant endel mindre tilpasningsdyktige mennesker, som i enkelte tilfelle kan føre til apati og sløvhet og andre ganger til oppblomstring av fanatisme og medfølgende vold i isolerte politiske utgrupper.
Dine siste søk