Norsk-Nederlansk oversettelse av fleksibilitet

Oversettelse av ordet fleksibilitet fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fleksibilitet på nederlansk

fleksibilitet
plansubst. soepelheid [f], flexibiliteit [f]
  karaktersubst. flexibiliteit [f], buigzaamheid [f], plooibaarheid [f], soepelheid [f], souplesse [f]
Synonymer for fleksibilitet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Også der er det sterkt ønskelig med mer tilgjengelighet, større fleksibilitet og mer publikumsvennlige åpningstider.
2.Det finnes en rekke slike eksempler på manglende fleksibilitet innen eldreomsorgen.
3.Det vil i praksis si at vi satser på datakraft plassert ved de enkelte sykehus for å oppnå maksimal fleksibilitet.
4.Dette vil gi flere arbeidsplasser og gi større fleksibilitet både i arbeidslivet og dagliglivet.
5.Et fremragende kor, med stor fleksibilitet og lydhørhet, og en sjelden evne til å formidle en dirigents intensjoner - jeg kunne spille på koret som på et instrument, var den israelske toppdirigenten Avi Ostrowskys spontane kommentar efter Det Norske Solistkors gjesteopptreden i Israel nylig.
6.Fjernvarmen har stor fleksibilitet når det gjelder utnyttelse av alternative energikilder, og når det gjelder å tilpasse omfanget av utbyggingen til endringer i energiefterspørselen.
7.Fleksibilitet blir brukt som trylleord av stat og kommune om fremtidens krav til husmorvikaryrket.
8.Fleksibilitet og mangfold.
9.Hensikten med slike ordninger er at foreldrene stimuleres til egeninnsats og fleksibilitet, noe som kan bidra til å redusere utgiftene, hevdes det i rapporten, som ikke har spurt i hvilken grad foreldrene faktisk gjør en innsats ved f.eks. årlige dugnadsdager.
10.I et forsøk på å høste stemmer i et valgår hevder Reaganadministrasjonen at den viser fleksibilitet, mens den egentlig torpederer forhandlingene, het det.
11.I utgangspunktet er det riktig at det bør være stor fleksibilitet og at vi bør se budsjettene i sammenheng, sier Heløe til Aftenposten.
12.Jeg har ikke bare tro på ideen som ide, men også strategien om maksimal fleksibilitet.
13.Jeg kunne nok ha ønsket meg enda større fleksibilitet.
14.Jeg pleier å sammenligne med hva det hadde kostet meg å investere i en hytte, og poenget for meg er at campingvognen gir meg en fleksibilitet som jeg ikke ville ha fått med en hytte.
15.Med denne fleksibilitet i planleggingen reduserer vi risikoen for feilinvesteringer, sa samferdselsminister Jakobsen, som forøvrig sa seg rede til å diskutere enkeltheter i planen med Stortinget.
16.Regjeringen bør fortsette sine bestrebelser på å sikre en olje og gassproduksjon i tråd med de norske politiske målsetninger og i denne sammenheng være innstilt på å vise fleksibilitet i gjennomføringen av den nåværende utviklingspolitikk.
17.Ved at store og middelstore bedrifter går inn for små forretningsenheter med totalt resultatansvar, kan vi i Norden øke bedriftenes dynamikk, reaksjonshastighet, fleksibilitet og fornyelsesprosess.
18.Vi er rede til å vise fleksibilitet, men det er de som først må melde seg tilbake til forhandlingsbordet,blir det sagt i Washington, melder Aftenpostens korrespondent Lars Hellberg.
19.Vi har behov for en større finansiell fleksibilitet.
20.Vi har nå internasjonalt bevis for at det er Storbritannias manglende fleksibilitet som står i veien for konstruktive forhandlinger, sa han.
21.Vi har tro på at en helhjertet innsats fra en ny ledelse og vekt på markedsføring, samt maksimal fleksibilitet, vil danne det nødvendige grunlag for å bringe Solheimsviken Verft gjennom den forestående vanskelige markedssituasjon, heter det i konsulentrapporten.
22.svekker menneskers evne til fleksibilitet, tilpasning og sunne motforestillinger.
23.3SAT startes under parolen" aktualitet, mobilitet og fleksibilitet".
24.All erfaring fra krigsoperasjoner av noen størrelse rundt omkring i verden i moderne tid, har vist at det kun er en samling av stridsmidlene i operative enheter, brigader og divisjoner, som gir den nødvendige fleksibilitet og slagkraft.
25.All erfaring fra krigsoperasjoner av noen størrelse rundt omkring i verden i moderne tid har vist at det kun er en samling av stridsmidlene i operative enheter, brigader og divisjoner, som gir den nødvenidge fleksibilitet og slagkraft.
26.Arbeidsstokken er meget bra, og har vist stor fleksibilitet og innsats.
27.Av de 50 instanser som hittil har uttalt seg om" Et åpnere samfunn", er 49 efter sigende positivt innstilt til større fleksibilitet i åpnings og arbeidstider.
28.Avdelingssjef Dagfinn Moe i Wilhelm Wilhelmsen opplyste at rederiet i sin strategiske plan la sterk vekt på fleksibilitet fremover.
29.Blant annet skal førstegangstjenesten reduseres til seks måneder, men med repetisjonsøvelser hvert år og med en større fleksibilitet for hele Forsvaret.
30.Både Italias og Nederlands statsministre kom inatt med skarp kritikk av det de mente var en fullstendig mangel på fleksibilitet fra statsminister Thatchers side.
Dine siste søk