Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord forlate. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

forlate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forlateforlatendeforlatt
Indikativ
1. Presens
jegforlater
duforlater
hanforlater
viforlater
dereforlater
deforlater
8. Presens perfektum
jeghar forlatt
duhar forlatt
hanhar forlatt
vihar forlatt
derehar forlatt
dehar forlatt
2. Preteritum (Fortid)
jegforlot
duforlot
hanforlot
viforlot
dereforlot
deforlot
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forlatt
duhadde forlatt
hanhadde forlatt
vihadde forlatt
derehadde forlatt
dehadde forlatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal forlate
duvil/skal forlate
hanvil/skal forlate
vivil/skal forlate
derevil/skal forlate
devil/skal forlate
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forlatt
duvil/skal ha forlatt
hanvil/skal ha forlatt
vivil/skal ha forlatt
derevil/skal ha forlatt
devil/skal ha forlatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forlate
duville/skulle forlate
hanville/skulle forlate
viville/skulle forlate
dereville/skulle forlate
deville/skulle forlate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forlatt
duville/skulle ha forlatt
hanville/skulle ha forlatt
viville/skulle ha forlatt
dereville/skulle ha forlatt
deville/skulle ha forlatt
Imperativ
Bekreftende
duforlat
viLa oss forlate
dereforlat
Nektende
duikke forlat! (forlat ikke)
dereikke forlat! (forlat ikke)