Norsk-Nederlansk oversettelse av fortøye

Oversettelse av ordet fortøye fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fortøye på nederlansk

fortøye
nautiskverb meren, aanmeren, afmeren
Fler eksempler
1.En naturhavn omringet av tre store øyer, så godt beskyttet at man kan ligge der i dårlig vær, og så dyp at man kan fortøye i bolter langs fjellet.
2.Har man kommet inn i seilbåteiernes rekker, besitter man gjerne sjømannskap, man kjenner sjøveisreglene og kan til og med fortøye skikkelig.
3.De aller fleste fartøyene vil fortøye på indre havn i Bergen by.
4.Han for i sjøstøvlene og la i vei med å fortøye løsøre og skalke lukene brønnlokket - låvedøren, ifjor hadde rokket tatt sagkrakken og mast den tll pulver mot fjøsmuren.
5.Legger blant annet ut småbøyer mange steder hvor du kan fortøye båten.
6.Turi ble dyvåt innen hun rakk å fortøye båten og løpe opp til huset.
7.Einar Tambarskjelve, som levde fra ca. år 980 til ca 1050, pleide å fortøye båtene sine innerst i vika i Børsa.
8.En svenske har fått avslag på å få fortøye en zeppeliner med gondol til en lysmast i vestre sving.
9.En åtte meter lang stokk til å fortøye båter i (svangklo) stakk ut fra selve bryggen.
10.Er det langt å gå for å få seg en dukkert, og kan man i tilfelle fortøye båten ganske trygt ?
Liknende ord

 
 

fortøye som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fortøyefortøyendefortøyet
Indikativ
1. Presens
jegfortøyer
dufortøyer
hanfortøyer
vifortøyer
derefortøyer
defortøyer
8. Presens perfektum
jeghar fortøyet
duhar fortøyet
hanhar fortøyet
vihar fortøyet
derehar fortøyet
dehar fortøyet
2. Preteritum (Fortid)
jegfortøyet
dufortøyet
hanfortøyet
vifortøyet
derefortøyet
defortøyet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fortøyet
duhadde fortøyet
hanhadde fortøyet
vihadde fortøyet
derehadde fortøyet
dehadde fortøyet
4a. Presens futurum
jegvil/skal fortøye
duvil/skal fortøye
hanvil/skal fortøye
vivil/skal fortøye
derevil/skal fortøye
devil/skal fortøye
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fortøyet
duvil/skal ha fortøyet
hanvil/skal ha fortøyet
vivil/skal ha fortøyet
derevil/skal ha fortøyet
devil/skal ha fortøyet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fortøye
duville/skulle fortøye
hanville/skulle fortøye
viville/skulle fortøye
dereville/skulle fortøye
deville/skulle fortøye
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fortøyet
duville/skulle ha fortøyet
hanville/skulle ha fortøyet
viville/skulle ha fortøyet
dereville/skulle ha fortøyet
deville/skulle ha fortøyet
Imperativ
Bekreftende
dufortøy
viLa oss fortøye
derefortøy
Nektende
duikke fortøy! (fortøy ikke)
dereikke fortøy! (fortøy ikke)
Dine siste søk