Norsk-Nederlansk oversettelse av fortolle

Oversettelse av ordet fortolle fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fortolle på nederlansk

fortolle
tollverb aangeven, declareren
Fler eksempler
1.De ankom Fornebu med fly og gikk på rød sone for å fortolle noen flasker utover den tollfrie kvoten.
2.De tok meg med til et rom i den gamle stasjonsbygningen, låste døren og spurte om jeg hadde tobakk, alkohol eller noe annet å fortolle.
3.Jeg sa at jeg bare hadde personlige eiendeler og intet å fortolle, hvorefter veskene mine ble tømt og alt meget nøye undersøkt.
4.Nylig kom det en bileier til myndighetene og ville fortolle en Rolls Royce som varebil.
5.Og på kaien står lastebilene klare til å fortolle lasten, forteller Kjell Enge.
6.Politiet i Trondheim har på oppfordring fra Tolldirektoratet henlagt anmeldelsen av en lastebilsjåfør som ifjor høst fraktet en last gulvbord inn i Norge fra Sverige uten å fortolle den.
7.På kontorer, lagre og på bryggene er mange av tjenestemennene opptatt av å tariffere og fortolle varer.
8.Det er fullt lovlig å fortolle to slike bildeler sier kontorsjef Leif Johansen i Toll og avgiftsdirektoratet til Aftenposten.
9.At folk selv melder seg for Tollvesenet for å fortolle varerne, sparer begge parter for bryderi.
10.Bilføereren, en eldre mann, kjørte i land på rød sone for å fortolle seks flasker vin.
11.Den skulle bare gjelde dem som reiste over grensen om kvelden, natten eller i helgen, og ikke berøre reisende som ikke hadde noe å fortolle.
12.For enhver pris må vi inngå at passasjerene står foran terminalen og må returnere til flyet for å fortolle på Flesland istedet.
13.Ganske betegnende, for vår landsmann hadde neppe til hensikt å fortolle noe særlig av lasten.
14.Og båtførere som kommer fra steder utenfor Norden, skal egentlig melde fra uansett om de har noe å fortolle.
15.Oppdager vi ved hjelp av stikkprøver at personer som går på rødt viser seg å ha med mer enn det de selv oppgir å fortolle, må de godta forenklede forelegg og inndragelse av alt utenom den lovlige kvoten.
Liknende ord

 
 

fortolle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fortollefortollendefortollet
Indikativ
1. Presens
jegfortoller
dufortoller
hanfortoller
vifortoller
derefortoller
defortoller
8. Presens perfektum
jeghar fortollet
duhar fortollet
hanhar fortollet
vihar fortollet
derehar fortollet
dehar fortollet
2. Preteritum (Fortid)
jegfortollet
dufortollet
hanfortollet
vifortollet
derefortollet
defortollet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fortollet
duhadde fortollet
hanhadde fortollet
vihadde fortollet
derehadde fortollet
dehadde fortollet
4a. Presens futurum
jegvil/skal fortolle
duvil/skal fortolle
hanvil/skal fortolle
vivil/skal fortolle
derevil/skal fortolle
devil/skal fortolle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fortollet
duvil/skal ha fortollet
hanvil/skal ha fortollet
vivil/skal ha fortollet
derevil/skal ha fortollet
devil/skal ha fortollet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fortolle
duville/skulle fortolle
hanville/skulle fortolle
viville/skulle fortolle
dereville/skulle fortolle
deville/skulle fortolle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fortollet
duville/skulle ha fortollet
hanville/skulle ha fortollet
viville/skulle ha fortollet
dereville/skulle ha fortollet
deville/skulle ha fortollet
Imperativ
Bekreftende
dufortoll
viLa oss fortolle
derefortoll
Nektende
duikke fortoll! (fortoll ikke)
dereikke fortoll! (fortoll ikke)
Dine siste søk