Norsk-Nederlansk oversettelse av fortsette å arbeide

Oversettelse av ordet fortsette å arbeide fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fortsette å arbeide på nederlansk

fortsette å arbeide
arbeidverb doorwerken, doorgaan met werken

 
 

Fler eksempler
1.Jeg vil fortsette å arbeide for Afghanistans sak, sier Pål Hougen, Afghanistankomiteens tidligere formann.
2.På denne måten får ufaglærte kvalifiserende opplæring i antikvarisk arbeide, og vi håper at endel av de ledigmeldte vil fortsette å arbeide for oss i tiden fremover, sier riksantikvar Stephan TschudiMadsen.
3.Vi vil fortsette å arbeide i vår nisje.
4.Et kontaktutvalg, hvor både hjelpeapparatet og bydelens organisasjoner er med, er dannet, og utvalget skal fortsette å arbeide med problemene.
5.Et land der de gamle kan fortsette å arbeide så lenge de vil, og der de vil orke å arbeide lenger fordi helsen holder bedre og deres utdannelse er mer fleksibel enn tidligere generasjoners ?
6.Gro Harlem Brundtland sier om det kommende program at" vi vil fortsette å arbeide for bredest mulig tilslutning" til dette.
7.Han vil fortsette å arbeide som nå.
8.I mellomtiden vedtok Nottinghamshirearbeiderne i en avstemning at de ville fortsette å arbeide inntil en nasjonal uravstemning ble avholdt.
9.SÅ får man på vanlig, demokratisk vis fortsette å arbeide for de lovendringer man ønsker.
10.Så lenge jeg kan fortsette å arbeide som skaper, så er det fantastisk.
11.Vi vil derfor granske den private sektor, og vi vil fortsette å arbeide for at overgrepene som skyldes" gammel vane" kan stanses.
12.Høyre ønsker ikke å presse noen ut av arbeidslivet, derfor må også de som ønsker å fortsette å arbeide utover fylte 67 år få reell mulighet til å gjøre det, sa han.
13.Så langt vi har registrert, får hele lærerpersonalet neste år fortsette å arbeide, med et lite forbehold for vikarene.
14.Så lenge noen vil ha meg - og jeg har fått tilbud både fra Fjernsynet og flere teatersjefer - vil jeg gjerne fortsette å arbeide, sier han.
15.15 personer demonstrerte til støtte for den oppsagte servitøren, som i Oslo byrett fikk medhold til å fortsette å arbeide som servitør på restauranten.
16.Amerikanerne vil fortsette å arbeide for at Namibia skal bli selvstendig, i tråd med FNresolusjonen fra 1978, som forutsetter frie valg under FNs overoppsyn, heter det i en erklæring som ble offentliggjort i Washington igår.
17.Da så de tre døtre født Egeberg opprettet Bogstad Stiftelse i 1955, musealt drevet av Norsk Folkemuseum, og hovedbygningen og parken ble åpnet for publikum, var Rudolf Persson 70 år gammel, men ønsket å fortsette å arbeide.
18.Det ble fra møtedeltagere hevdet at fortrinnsrett ikke var noen garanti for at de ville fortsette å arbeide i Troms eller Finnmark efter sin utdannelse.
19.Eri opplyser at Statoil vil fortsette å arbeide med den andre kinesiske konsesjonsrunden for full styrke frem til ansøkningsfristen utgår, sent på våren.
20.Kvinnene kommer til å fortsette å arbeide, og kommer til å fortsette med å få barn, men ikke så mange vi kunne ønske oss, og ikke mange nok til å opprettholde folketallet.
21.Men de som vil, må kunne fortsette å arbeide frem til fylte 70 år.
22.Men vi vil fortsette å arbeide med denne saken.
23.Også efter at han i en alder av 67 år i 1974 gikk over i pensjonistenes rekker, måtte han - som det utadvendte menneske han var - fortsette å arbeide for pensjonssaken.
24.Om jeg tør fortsette å arbeide her ?
Dine siste søk