Norsk-Nederlansk oversettelse av forulempning

Oversettelse av ordet forulempning fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forulempning på nederlansk

forulempning
kjenslersubst. belediging [f], insult [n], hoon [m], smaad [m], krenking [f]
Synonymer for forulempning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Prost og lokalhistoriker Hans Chr. Mamen, som i 22 år var prest på Dikemark, så det nye museum i kulturhistorisk perspektiv og avsluttet med å si at det vi idag ser på som forulempning og mishandling av pasienter bør måles med sin tids mål.
2.Utviklingen i retning av vold, trakassering og forulempning er urovekkende i alle fall.
3.Nå er 21åringen dømt for forulempning av en offentlig tjenestemann, skriver Agderposten.
Dine siste søk