Norsk-Nederlansk oversettelse av fotografere

Oversettelse av ordet fotografere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fotografere på nederlansk

fotografere
fotografiverb fotograferen, foto's nemen van
Synonymer for fotografere
Fler eksempler
1.Men du vet, når det går bra, har jeg glemt det ! sa en glad Per Aabel og lot seg villig fotografere med Carola.
2.Å fotografere er å se", lød tittelen på en artikkel i AMagasinet for noen uker siden.
3.Da Gro Harlem Brundtland var miljøvernminister var tonen så hard i Regjeringen under behandlingen av Hardangerviddasaken at statsminister Nordli nektet å la seg fotografere sammen med henne efter at avgjørelsen var falt.
4.Her er mange muligheter, man kan male eller tegne, fotografere eller lage materialbilder - alt er tillatt.
5.Hvis jeg bare skal fotografere hodet ditt må du stå nede i hullet, lyder svaret.
6.I denne filmen skal vi forsøke oss på noe helt nytt, nemlig å fotografere nordlyset samtidig med at mennesker beveger seg naturlig i bildet, forteller ThurmannAndersen.
7.Jeg gjør dette fordi jeg har glede av å fotografere, forteller Kjell Ødegård.
8.Jeg streber efter å fotografere individualister, uttaler han, og forsøker å formidle følelser og ideer.
9.Mitt inntrykk efter en samtale med sognepresten er at det fremdeles er mulig å fotografere, med da efter nærmere avtale, uttaler underdirektøren.
10.skrive,. fotografere, tegne...
11.Alfred Stieglitz begynte å fotografere skyformasjoner på 1920tallet, og kalte disse for Equivalents - likeverdige.
12.Alle henvendelser til beboerne ble besvart med at dette var privat grunn og at det ikke var lov å fotografere.
13.Arrangørene av missekonkurransen gir uttrykk for" sjokk og skuffelse" over at årets vinner hadde latt seg fotografere naken for Penthouse.
14.Arrangørene hadde rotet bort bildet av den engelske prinsessen, og hun nektet å la seg fotografere på ny for å bli akkreditert som alle andre.
15.Blant dem som har ilt korrigerende til, er konservator Else Boye ved Oslo Bymuseum, som påpeker at Glasmagasinet ikke flyttet inn før i 1862, og at Wæring ikke begynte å fotografere før i 1868.
16.Da ambassadøren og hans følge efter en halv times tid kom tilbake fra UD, var det ingen som hindret oss i å fotografere.
17.De fikk komme noen dager og fotografere, så bygget de opp en kopi av skolen.
18.De fire som har latt seg fotografere utenpå katalogen stående i vann til halsen lik" Seidmennene på Skratteskjær", har nok en mer gjennomtenkt holdning til sitt metier enn som så.
19.De hadde latt seg fotografere sammen.
20.Den danske fotografen Gunnar Larsen gjør mer enn å fotografere og redigere sitt gigantisk blad i verdensklasse.
21.Den ellers folkesky Roger Waters i Pink Floyd virket entusiastisk og fornøyd og lot seg fotografere for første gang på mange, mange år.
22.Den har en spesiell" speilteknikk", slik at den i tillegg til å" se" direkte ned også kan" fotografere" til begge sider for satellitten.
23.Denne satellitten har utstyr ombord som kan" fotografere" jordoverflaten på en helt ny måte og med en nøyaktighet på 10 meter i sorthvitt og 20 meter i farver.
24.Derfra skal de gjestende kosmonautene gjøre en del eksperimenter og dessuten fotografere Jorden, spesielt India.
25.Det finnes en optisk leser som kan fotografere 840 hånd eller maskinskrevne sider i timen med denne teknikken.
26.Det var naturligvis enkelt å fotografere monumenter av sten.
27.Divaen ville ikke la seg fotografere i sin leilighet i Paris, men Schell har benyttet gamle filmklipp og fotografier som kommentar til utsnitt av det 17 timer lange lydbåndintervjuet han fikk med 83åringen.
28.Efter tre dagers betenkningstid gir han oss lov til å komme tilbake for å fotografere i en undervisningstime, vi kan selv velge hvilken.
29.En froskemann med undervannskamera dykket sent igår kveld for å fotografere den døde silda.
30.Et sammentreff av tilfeldigheter ville at jeg dagen før gikk gjennom dikterens gate for å fotografere hans hus.
Liknende ord

 
 

fotografere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fotograferefotograferendefotografert
Indikativ
1. Presens
jegfotograferer
dufotograferer
hanfotograferer
vifotograferer
derefotograferer
defotograferer
8. Presens perfektum
jeghar fotografert
duhar fotografert
hanhar fotografert
vihar fotografert
derehar fotografert
dehar fotografert
2. Preteritum (Fortid)
jegfotograferte
dufotograferte
hanfotograferte
vifotograferte
derefotograferte
defotograferte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fotografert
duhadde fotografert
hanhadde fotografert
vihadde fotografert
derehadde fotografert
dehadde fotografert
4a. Presens futurum
jegvil/skal fotografere
duvil/skal fotografere
hanvil/skal fotografere
vivil/skal fotografere
derevil/skal fotografere
devil/skal fotografere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fotografert
duvil/skal ha fotografert
hanvil/skal ha fotografert
vivil/skal ha fotografert
derevil/skal ha fotografert
devil/skal ha fotografert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fotografere
duville/skulle fotografere
hanville/skulle fotografere
viville/skulle fotografere
dereville/skulle fotografere
deville/skulle fotografere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fotografert
duville/skulle ha fotografert
hanville/skulle ha fotografert
viville/skulle ha fotografert
dereville/skulle ha fotografert
deville/skulle ha fotografert
Imperativ
Bekreftende
dufotografer
viLa oss fotografere
derefotografer
Nektende
duikke fotografer! (fotografer ikke)
dereikke fotografer! (fotografer ikke)
Dine siste søk