Norsk-Nederlansk oversettelse av framtvinge

Oversettelse av ordet framtvinge fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

framtvinge på nederlansk

framtvinge
tvingeverb dwingen, verplichten, forceren, nopen, noodzaken
  tvinge framverb afdwingen, forceren, dwingen
Synonymer for framtvinge
Anagram av framtvinge
Liknende ord

 
 

framtvinge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) framtvingeframtvingendeframtvinget
Indikativ
1. Presens
jegframtvinger
duframtvinger
hanframtvinger
viframtvinger
dereframtvinger
deframtvinger
8. Presens perfektum
jeghar framtvinget
duhar framtvinget
hanhar framtvinget
vihar framtvinget
derehar framtvinget
dehar framtvinget
2. Preteritum (Fortid)
jegframtvinget
duframtvinget
hanframtvinget
viframtvinget
dereframtvinget
deframtvinget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde framtvinget
duhadde framtvinget
hanhadde framtvinget
vihadde framtvinget
derehadde framtvinget
dehadde framtvinget
4a. Presens futurum
jegvil/skal framtvinge
duvil/skal framtvinge
hanvil/skal framtvinge
vivil/skal framtvinge
derevil/skal framtvinge
devil/skal framtvinge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha framtvinget
duvil/skal ha framtvinget
hanvil/skal ha framtvinget
vivil/skal ha framtvinget
derevil/skal ha framtvinget
devil/skal ha framtvinget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle framtvinge
duville/skulle framtvinge
hanville/skulle framtvinge
viville/skulle framtvinge
dereville/skulle framtvinge
deville/skulle framtvinge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha framtvinget
duville/skulle ha framtvinget
hanville/skulle ha framtvinget
viville/skulle ha framtvinget
dereville/skulle ha framtvinget
deville/skulle ha framtvinget
Imperativ
Bekreftende
duframtving
viLa oss framtvinge
dereframtving
Nektende
duikke framtving! (framtving ikke)
dereikke framtving! (framtving ikke)
Dine siste søk