Norsk-Nederlansk oversettelse av fundere på

Oversettelse av ordet fundere på fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fundere på på nederlansk

fundere på
forslagverb overwegen, zich beraden over
  beslutningverb overwegen, afwegen, wikken, wegen
  problemverb nadenken, piekeren, peinzen
  gruble påverb nadenken over, piekeren over, peinzen over
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er i stunder som disse man begynner å fundere på hvorfor man i det hele tatt driver med dette, hvorfor man av egen vilje utsetter seg for all den sjikane og aggresjon som av og til forekommer, sier Jan Victor Macus.
2.Hvis vi kan bli enige om hva som er den farligste smittekilden når det gjelder påvirkning til aggressiv og hensynsløs kjøring, kan vi få uskadeliggjort den i tide istedenfor å la det hele skure for så å fundere på hvilke medisiner vi må utvikle for å helbrede et mer utbredt fartshysteri med økende antall trafikkulykker i kjølvannet.
3.Istedenfor å gå og tenke på bitre ting, og fundere på hva han eller hun egentlig mente med det som ble sagt.
4.Jeg griper meg i å fundere på hva statuene ville tenke, si og gjøre hvis de med ett våknet til liv.
5.Noe annet er det med en bonde i innlandet som har en lang vinter hvor han kan sitte innendørs og fundere på alt det gale naboen har gjort ham i årenes løp.
6.Og så skaper den episoden en masse røre inni meg, jeg må bruke arbeidstiden min til å fundere på hvordan jeg skal være neste gang jeg treffer ham, hvilken strategi jeg skal bruke overfor slike utspill.
7.Pettersson begynner også å fundere på om det er denne Henrietta han i årevis har ventet på ?
8.Så kan dagens Oslo - borgere rusle på gammel grunn og fundere på om det virkelig var så godt et liv den gang da.
9.Så kan dagens Osloborgere rusle på gammel grunn og fundere på om det virkelig var så godt et liv den gang da.
10.Vi kan saktens fundere på symbolikken i det som foregår, men vil uten videre bli innfanget av vitaliteten og samstemtheten i gruppens bevegelser.
11.Da skal du vite at flere ansvarlige innen internasjonal hoppsport i hvert fall har begynt å fundere på om man ikke kan få innført nye og mer publikumsvennlige former for hoppkonkurranser.
12.Jo, man kan saktens fundere på hvilke krefter som får folk til å legge ut på en femmil.
13.Og intervjueren blir sittende og fundere på om det finnes noen gode historier om bokhandlere.
14.Stavangerspilleren er blitt 28 år og begynte isommer å fundere på når han skulle legge opp.
Dine siste søk