Norsk-Nederlansk oversettelse av gå imot

Oversettelse av ordet gå imot fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gå imot på nederlansk

gå imot
generellverb slecht uitdraaien voor, nadelig uitvallen voor
  retningverb gaan naar
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bør Senterpartiet gå imot reklamefinansiering i fjernsyn og nærradiovirksomhet ?
2.Jeg vil sterkt gå imot Norges Banks forslag på disse punkter.
3.Demokratene later til å gå imot alt hva vi forsøker å gjøre, også når det gjelder hjelp til El Salvador, sa Reagan.
4.En nasjonalpark på Saltfjellet der ikke Bjøllådalen og Stormdalen inngår, vil være så amputert at vi må vurdere å gå imot opprettelse av nasjonalpark i dette område i det hele tatt.
5.Er det sikkert at Senterpartiets stortingsgruppe vil gå imot Etna / Dokkautbyggingen ?
6.I vår oppfordring til å gå imot forslaget ved en underskriftskampanje informerer vi også om hva forslaget innebærer.
7.Jeg antar at Regjeringen og Stortinget vil stille seg lojale overfor Oslos ønske om å bruke kjøreavgift og ikke utsette løsningen av gjennomfartsproblemene i Oslo sentrum ved å trenere eller gå imot den finansieringsform bystyreflertallet i Oslo mener er den beste for byen, sier Stoltenberg.
8.Jeg kan vanskelig se at en ved å gå imot et konkret veiprogram til fordel for et uforpliktende prisnippvedtak om baneforlengelse, tjener NordNorges interesser !
9.Som jeg allerede har fortalt dere, jeg akter å forsvare særinteressene, unnskyld jeg mener å gå imot særinteresser, sa Mondale.
10.Vi skal ikke gå imot de store forretningene.
11.Vi vil gå imot en lovendring når det gjelder reklame, og satse på abonnementsinntekter.
12.Vi vil gå imot ethvert forslag som er marxistisk i sin natur eller begrenser folks frihet til å produsere og selge som de selv vil, sa Gustavo Mendoza Hernandez, som er valgt inn fra Managua.
13.Våre tillitsvalgte har lokalt sørget for informasjon til de folkevalgte og til administrasjonen, men herredsstyret valgte likevel å gå imot loven på dette punktet.
14.30 / 4 har en" tverrkirkelig gruppe" vendt seg til Stortingets utenrikskomite med ønske om at Norge må gå imot NATOs holdning i spørsmålet om atomvåpen.
15.AUF vedtok også å gå imot utbygging av Etna / Dokka.
16.Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil gå imot endringsforslagene.
17.Av argumentasjonen for å gå imot kjøleskaptilbudet er f.eks." økt barneprostitusjon".
18.Av hensyn til opinionen kan det også bli vanskelig for Staten å gå imot en linje som åpenbart må være populær hos forbrukerne ved at prisutslaget gjøres minst mulig.
19.Avisen Vårt Land antydet tidligere denne uke at Kr.F. ville slutte seg til et forslag fra Ap. om å gå imot etableringen av privat legesenter for medlemmer.
20.BUformann Erik Palkin (a) er skeptisk til soneparkeringen fordi den kan virke lite gjennomtenkt, men han ser ingen grunn til å gå imot sitt eget parti, som klart anbefaler soneparkeringsordningen.
21.Begrunnelsen fra Ap. og Kr.F. for å gå imot reformen er at den også vil få virkning for promillesakene.
22.Bydelsutvalget reagerte negativt på forslaget til retningslinjer for utstedelse av parkeringskort, og det er uklart om utvalget over nyttår igjen vil gå imot ordningen.
23.Bør Senterpartiet gå imot reklame i lokalfjernsyn og i nærradiovirksomhet ?
24.Da er det lite sannsynlig at Borregaards bedriftsforsamling vil gå imot, selv om enkelte større aksjonærer vurderer fusjonen om fortjenestemessig marginal.
25.Da han for snart 20 år siden offisielt valgte å gå imot den totalitære stat, må han ha visst at denne kampen kunne føre ham inn i det drama han idag lever i Gorkij.
26.Den har vi allerede sett, sa talsmenn for fredsbevegelsen som anbefalte at norske myndigheter gir uttrykk for øyeblikkelig" frys" - og derved gå imot NATOs dobbeltvedtak.
27.Den skal videre forsøke å forhindre at flere mellomdistanseraketter blir utplasert og den skal gå imot kjemisk og bakteriologisk krigføring.
28.Denne gang blir det imidlertid vanskelig å gå imot forslaget fra kinosjef Carsten Munch.
29.Derfor vil man trolig også gå imot struping av trafikken bl.a. på Nordstrandsplatået inntil alternative gjennomfartsårer kan tas ibruk.
30.Det ble herefter straffbart å : benekte at Gud eksisterer, oppfordre ungdom til å gå imot religionen eller å" fornekte fedrelandet", publisere opplysninger som kan skade nasjonens interesser, angripe den" nasjonale enheten" eller den" sosiale freden" i noen form.
Dine siste søk