Norsk-Nederlansk oversettelse av gå mot

Oversettelse av ordet gå mot fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gå mot på nederlansk

gå mot
retningverb gaan naar, zich begeven naar
Anagram av gå mot
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dersom GislavedVikingavtalen ikke fører til de forventede økonomiske resultater, vil det da gå mot styrt avvikling av Viking Dekk AS ?
2.Du er ikke redd for å gå mot strømmen ?
3.Foreløbig vil hovedtyngden gå mot det internasjonale marked, men vi må også gjøre noe på det norske marked, hvor konkurransen blir stadig hardere eftersom nordmenn bruker vesentlig mer på reiser enn de fleste andre.
4.Bare halvparten av kapasiteten er utnyttet på et tidspunkt hvor det ser ut til å gå mot en bølgedal i oljeindustriens investeringer.
5.Bare noen få aksjer maktet å gå mot strømmen forrige uke.
6.Båtfolk fra hele Oslofjorden skal mobilisere for å gå mot Norolplanene.
7.Bærum så ut til å gå mot 3. divisjon.
8.Da bare ti minutter igjen å spille" lyste" på urtavlen, ledet Kragerø 1614 og alt tydet på at det skulle gå mot sikker kragerøtriumf.
9.Da det så ut til å gå mot full transportstans, var der endel mennesker som kansellerte sine billetter.
10.Da han så Turi begynte han å gå mot kirkedøren og ga henne tegn om å følge efter.
11.Den holdning som de sovjetiske ledere viste overfor president Mitterrand, utsletter alle illusjoner om at det kunne gå mot en tilnærmelse mellom Washington og Moskva.
12.Den nordiske delegasjonen vil antagelig koordinere sin opptreden ved konferansen, men den norske delegasjon, med statsråd Reidun Brusletten i spissen, vil muligens ikke finne det helt lett å gå mot det amerikanske, dvs. Reaganadministrasjonens syn på abortspørsmålet.
13.Den store sovjetiske flåteøvelse i Norskehavet ser nå ut til å gå mot sin avslutning.
14.Derved har hun funnet grunnlag for å gå mot det anbefalte forslag, med de problemer som en forkastelse av det kan skape.
15.Det er en kombinasjon av det lokale politis lokalkunnskap, tekniske funn, tips fra publikum som førte til at saken nå synes å gå mot full oppklaring.
16.Det er ikke mange som tør gå mot bøndene.
17.Det er ikke mange som tør gå mot bøndene og jordbruket.
18.Det er uten videre klart at kommunistpartiet vil gå mot og at også mange representanter fra småpartiene vil stemme nei.
19.Det gjelder en ung Oslofamilie med småbarn som ønsker å" gå mot strømmen" og flytte til Fræna kommune i Møre og Romsdal for å gjenreise et småbruk som har forfalt gjennom mange år.
20.Det kan gå mot en deling mellom de to leverandørene.
21.Det kan gå mot en løsning i den langvarige striden om påstått norsk proteksjonisme overfor britiske forsyningsskip i Nordsjøen.
22.Det kan gå mot en sammenslutning av de tre organisasjonene Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund.
23.Det kan gå mot en snarlig sammenslåing av Stabburet og Noras matvaredivisjon.
24.Det koster å gå mot konkurrenter og vind når du ikke er motivert.
25.Det ser ut til å gå mot løsning i striden mellom NRK og Kringkastingens Landsforening når det gjelder planlagt overtid i NRK.
26.Det synes derfor å gå mot bedre tider for de norske produsenter tross alt.
27.Det synes nå å gå mot en reell nedgang i antall arbeidsplasser.
28.Det var britisk presse som imorges meldte om visse signaler fra forhandlingene som kan tyde på at det kan gå mot en løsning.
29.Det vil efter alt å dømme gå mot hard personstrid i Troms Høyre foran stortingsvalget.
30.Dette begrunner Gundersen med at Arbeiderpartiets alternativ er dårligere og at det vil være galt av Fremskrittspartiet å gå mot den eneste realistiske løsning i dagens situasjon.
Dine siste søk