Norsk-Nederlansk oversettelse av gå over

Oversettelse av ordet gå over fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gå over på nederlansk

gå over
grenseverb oversteken, overschrijden
  verkverb minder worden
  veiverb oversteken
  reiseverb oversteken, trekken door, doorkruisen, doortrekken
Synonymer for gå over
Avledede ord av gå over
Anagram av gå over
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.1984 kan gå over i historien som året da lysbildene (slides) virkelig gjorde sitt inntog i norske kunstneres liv.
2.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
3.Hvor går Sovjet ?" er temaet for et seminar som vil gå over syv tirsdagskvelder i Oslo i høst.
4.Vanskelig periode" er noe disse foreldrene har hørt utallige ganger, og de er så utmattet at de godtar det - igjen - og klamrer seg til håpet om at" perioden" snart skal gå over.
5.Bakgrunnen for at vi må gå over til bruk av oljefyrt fjernvarme, er at vi ikke kan øke vår leveranse av elektrisk kraft.
6.De meteorologiske informasjoner vi har fått, og som vi må velge å tro på, går ut på at kulden er forbigående, at det kan gå over i tøvær, og at det igjen blir lettere vær fra lørdag eftermiddag.
7.Derfor var det nå naturlig å gå over til å arbeide i det lokale franske marked, sa han og la til at den eneste måte shipping idag ikke bare kan overleve, men også gå med overskudd på, nettopp er å engasjere seg i det lokale marked.
8.Det innebærer at all charter og militærtrafikk vil gå over Gardermeon, og at vi senere må vurdere om også deler av rutetrafikken skal overføres dit, sier Borgen til Arbeiderpartiets Pressetjeneste.
9.Dette er en prøveordning som vi håper kan bli permanent, og senere gå over til å bli sendinger for Osloregionen, sier Fuglevik.
10.Disse bankene har også tidligere benyttet Ericssonutstyr, men av noe nyere dato enn Fellesdatabankene, slik at SamDatabankene har hatt lettere for å gå over til vårt nye system.
11.Formuleringene i den foreliggende melding, som antyder at man overveier å gå over til å opptre som selvassurandør, gjør at vi føler et ansvar for å si fra at man er i ferd med å begi seg inn på en farlig vei og at det finnes et langt bedre alternativ, fremholder Monsen.
12.Fra årsskiftet 19851986 er det meningen at Staten skal gå over til et nytt overføringssystem overfor kommunene.
13.Jeg er for gammel til å gå over til kajakk.
14.Jeg har alltid vært opptatt av å arbeide med internasjonale spørsmål, og synes det skal bli en interessant utfordring å gå over til dette som heltidsbeskjeftigelse i en periode, sier Lykke.
15.Legene må slutte å skrive ut resepter for alt mulig og heller gå over til å betrakte seg som helserådgivere.
16.Mitt inntrykk er at flere er interessert i å gå over til oss, vi har blant annet en mye lavere kontingent enn N.AF.
17.Mye kan tyde på at markedet i mai vil gå over i historien som en klassisk topp, sier han.
18.Når SovjetUnionen er rede til å gå over fra offentlige meningsutvekslinger til forhandlinger og konkrete avtaler, vil de finne oss forberedt til å forhandle, heter det i Speakes erklæring.
19.OPEC oppfatter Statoil dithen at selskapet er i ferd med å gå over til et prissystem basert på utviklingen i spotmarkedet, har De noen kommentar til dette ?
20.Også norske politifolk kan handle overilet og gå over stokk og sten, sa advokaten.
21.Sovjetrusserne kan gå overalt der de måtte ønske det.
22.Vi prøver nå å få dem som har holdt på noen år til å gå over til hastighetsløp på is, der vi også avvikler NM.
23.Vi regnet med at rundt 30 prosent av postmengden skulle gå over til Bpost.
24.Å være lærer og kvinne bryter ikke med noen mønstre, men å være rektor og kvinne er å gå over en markant grense, sier Kjellaug Pettersen.
25.650 av Den norske Creditbanks 175 000 lønnskontokunder har hittil valgt å gå over på det nye Personkontosystemet, med høyere renter og gebyr på kontohold og uttak.
26.Administrerende direktør Lennart Lindgren i Atlas Resor understreket tirsdag at det bare er dersom man får en langvarig streik at det kan bli aktuelt for selskapet å gå over til fly fra andre selskaper.
27.Aftenposten henviser til en bok utgitt på Pax Forlag (" Legemakt og samfunnsstyring") der den" venstreradikale sosiallege" Tor Inge Romøren roser sosialminister Leif Arne Heløe og spår at han" vil gå over i historien som en av våre dyktigste fagstatsråder på dette feltet".
28.All forbindelse kommer til å gå over kortbølge.
29.Alle de nåværende ansatte vil få tilbud om å gå over til Isola, og de ansatte som ikke ønsker en slik løsning, vil få tilbud om annet arbeide ved Hydro.
30.Alle muligheter så ut til å gå over ende, hele livet brøt sammen, forklarte han i retten.
Dine siste søk