Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord garnere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

garnere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) garneregarnerendegarnert
Indikativ
1. Presens
jeggarnerer
dugarnerer
hangarnerer
vigarnerer
deregarnerer
degarnerer
8. Presens perfektum
jeghar garnert
duhar garnert
hanhar garnert
vihar garnert
derehar garnert
dehar garnert
2. Preteritum (Fortid)
jeggarnerte
dugarnerte
hangarnerte
vigarnerte
deregarnerte
degarnerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde garnert
duhadde garnert
hanhadde garnert
vihadde garnert
derehadde garnert
dehadde garnert
4a. Presens futurum
jegvil/skal garnere
duvil/skal garnere
hanvil/skal garnere
vivil/skal garnere
derevil/skal garnere
devil/skal garnere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha garnert
duvil/skal ha garnert
hanvil/skal ha garnert
vivil/skal ha garnert
derevil/skal ha garnert
devil/skal ha garnert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle garnere
duville/skulle garnere
hanville/skulle garnere
viville/skulle garnere
dereville/skulle garnere
deville/skulle garnere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha garnert
duville/skulle ha garnert
hanville/skulle ha garnert
viville/skulle ha garnert
dereville/skulle ha garnert
deville/skulle ha garnert
Imperativ
Bekreftende
dugarner
viLa oss garnere
deregarner
Nektende
duikke garner! (garner ikke)
dereikke garner! (garner ikke)