Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord gi beskjed. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Nå fremkommer krav også fra Venstrehold om at partiet må gi beskjed om hvor man hører hjemme i politikken - sammen med Arbeiderpartiet eller på borgerlig side.
2.Det er spillfekteri fra bankenes side hvis man den ene dagen inngår en lånekontrakt med en kunde, for så den neste å gi beskjed om at for eksempel renten er forhøyet, sa Lundgaard.
3.Det som er viktig er å håndheve og kanskje skjerpe de spilleregler som gjelder, og som blant annet gir en investor plikt til å gi beskjed om hvilke hensikter han har med sin investering.
4.Vi har levert fra oss alle papirer, slik at det nå står opp til spillerne å gi beskjed så snart som mulig, opplyser sportskonsulent Tom Jacobsen i Hamkam.
5.Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener at Lægeforeningen må gi beskjed innen 15. mars om de vil forhandle videre.
6.Av og til kunne han legge ut på turer i fjellet og oppholde seg der i dagevis uten å gi beskjed til noen.
7.Den nye forskningen antyder at et virus kan sette i gang celleveksten uten å gå den normale veien om" låsen", og dermed gi beskjed om en ustoppelig, unormal celledeling.
8.Dessuten pleier vi aldri å gi beskjed direkte til departementet.
9.Det er svært leit å måtte gi beskjed om at operasjonen er utsatt til pasienter som har ventet lenge.
10.Det tyder på at arbeidstreningen, som først og fremst er en sosial trening i selvdisiplin, i å mestre kollegiale forhold, komme tidsnok på jobben, gi beskjed osv. også må ha hjulpet dem til å mestre sine rusmiddelproblemer, ble det fremhevet.
11.Det vil Oslo bystyre først gi beskjed om i forbindelse med behandlingen av neste års kommunebudsjett en gang i desember.
12.Eksperter uttalte at Karpov ventelig vil gi beskjed privat om at han trekker seg, og ikke foran et stort antall tilskuere.
13.En dag glemte en av russerne igjen sine briller med etui på statsrådens kontor, og ringte opp senere for å gi beskjed om at han ville komme tilbake og hente det gjenglemte.
14.Folk som kjenner ham hevder at han ikke ville forsvinne frivillig uten å gi beskjed, sier politibetjent Bjørn Olsgård ved Stavanger politikammer.
15.Fortsatt er Dørums munn lukket med syv segl, men han lover å gi beskjed til velgerne" i løpet av denne høsten".
16.Før oktober er omme må den tidligere direktøren i Justitia, Tore Nuland, gi beskjed om hvem han ønsker som forsvarer når saken mot ham kommer opp i Sandnes herredsrett.
17.Han ventet lengst av samtlige med å gi beskjed om han ville trekke seg eller ikke, men tar nå altså fatt på sin femte stortingsperiode.
18.Han vil gi beskjed om at han søker gjenvalg.
19.I tillegg må efterforskeren gi beskjed om hvilken finger man trolig har et delvis avtrykk av.
20.Ifølge den velinformerte avisen heter det at den britiske regjeringen imorgen kommer til å gi beskjed om at de britiske krav ikke er åpne forhandlinger, fordi regjeringen mener at Sleipnergassen ikke lenger er avgjørende for å sikre britiske gassforsyninger i 1990årene.
21.Italias viseutenriksminister Bruno Corti opplyser at man vil gi beskjed til SovjetUnionen om at Italia er klar til å ta imot Jelena Bonner.
22.Jeg kommer til å gi beskjed her ute om at De ikke må slippe forbi, og fra vinduet er det fire meter ned til gaten.
23.Ledige som skal på ferie, må på forhånd gi beskjed om dette til arbeidsformidlingen.
24.Liv Birkeland Flugsrud antar at noen av disse unge kvinnene kan være gravide idag, og hun ber alle som er vaksinert gi beskjed om dette når de er til legekontroll.
25.Lønnskontorene skal gi beskjed om dette til personellsjefene, og opplysningene skal om nødvendig gå videre til FO.
26.Neste gang AKP finner det formålstjenlig å politianmelde formannen, vennligst gi beskjed god tid i forveien !
27.Når det så gjelder skattepolitikken for neste periode, skal vi i god tid gi beskjed om hva den vil bestå i.
28.Offisielt vil han ikke gi beskjed om hvorvidt han stiller til gjenvalg før søndag kveld.
29.Poenget var da om amerikanerne skulle gi beskjed om at de uansett ikke ville svare med lokale atomvåpen, eller om de burde la Kreml sveve i uvisshet om hvorvidt de løp noen risiko ved å angripe.
30.Senator John Glenn vil trolig allerede iløpet av dagen gi beskjed om at han trekker sitt kandidatur.