Norsk-Nederlansk oversettelse av gjennomskue

Oversettelse av ordet gjennomskue fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjennomskue på nederlansk

gjennomskue
sannhetverb doorzien, doorhebben
Synonymer for gjennomskue
Fler eksempler
1.Barn har fantasi, og de er altfor kritiske til ikke å gjennomskue det uekte.
2.De unge bør læres opp til å gjennomskue det dårlige, og heller selv få et aktivt og skapende forhold til video.
3.Deres selvkonsentrerte og selvreklamerende aktivitet ved tidligere anledninger har vært for lett å gjennomskue.
4.Det er imidlertid en strategi som forholdsvis lett lar seg gjennomskue.
5.Det er lett å gjennomskue.
6.Hele hørespillet er preget av svart humor, forfatteren er en djevel til å se, til å gjennomskue og utlevere seg selv og andre til munterhet, enda de alle danser dødsdans ved avgrunnen.
7.Her hersker nemlig prøysserdisiplin, selv om det ikke er lett å gjennomskue når man studerer det mildest talt beskjedne arbeidstempoet nærmere.
8.Hvordan vil nye generasjoner av nordmenn være istand til å gjennomskue propagandaen om at Holocaust ikke fant sted, når de mange som opplevet jødeforfølgelsen i egen samtid ikke engang reagerte ?
9.I den luksuriøst uansvarlige posisjon disse ytterpartier befinner seg, kan de fremlegge overbud og" alternativer" som de yngste velgere ennå ikke er trenet til å gjennomskue.
10.Jeg mener å kunne gjennomskue de spillereglene jeg er villig til å følge, fremholder Jørgensen.
11.Men det er et konstruert driftsgrunnlag som de ansvarlige myndigheter må gjennomskue, mener Storeng.
12.Men en politikk som fra Glistrups side ble forfektet med blendende intelligens og adskillig snedighet, var lett å gjennomskue ved alle sine groteske overdrivelser.
13.Mitt ønske er at elevene kan lære seg til å gjennomskue mye av den volden som de ser på.
14.Som nyetablert aleneforsørger er kvinnen anderledes tilbøyelig til å gjennomskue reklamen.
15.Vi styres ut i en dobbelt illusjon, skriver han ;" illusjonen om at vi helt kan gjennomskue det synlige og illusjonen om at vi helt er blinde for det usynlige.
16.Vi hjelper deltagerne til å gjennomskue de vanligste hersketeknikkene, og lager ti bud for hvordan kvinner kan lykkes selv, i stedet for å gi menn skylden for frustrasjoner i yrkesrollen, sier Garmannslund.
17.Bør kun leses av sterke sjeler som har evnen til å gjennomskue deler av vårt syke samfunn.
18.De kan ikke uten hjelp gjennomskue denne grunnfalske bakvaskelse.
19.De snakker om holdninger, at barna bør gjennomskue de profesjonelle filmskapernes holdning til vold.
20.De to svarbrevene blir ikke postlagt samtidig, og da er det ikke lett for meg å gjennomskue tricket.
21.Den er til å gjennomskue med en gang.
22.Denne bevisste piken vil umiddelbart gjennomskue og avvise et forsøk på å få henne i godt humør.
23.Denne evnen til å se, ja gjennomskue, skildres også da Majken kommer hjem og ser en stor bil utenfor huset deres.
24.Det er lett å gjennomskue at dette tar sikte på å skaffe Sovjet en ensidig fordel på Vestens bekostning, ifølge Carrington.
25.Det vil, ifølge professor Hübner, akkurat på dette kritiske punkt være nærliggende å foreta inngrep i de menneskelige arveanlegg, med det formål stadig bedre å kunne gjennomskue og beherske menneskets embryonale utvikling og forplantning overhodet.
26.Er mennesket en avansert computer, programmert av en fortid og en omverden vi aldri kan gjennomskue ?
27.Forsøk på å anonymisere ville derfor være lett å gjennomskue, sier Bergo.
28.Jeg hater dette hos mennene at de tror de til bunns kan gjennomskue og erobre en kvinne.
29.Man befatter seg den dag idag hovedsakelig med antallet stilt opp i sirlige oversikter, mens supermaktenes forhandlere strever med å gjennomskue hverandres operative planer, kapasiteter og ambisjoner.
30.Med henvisning til regjeringen Willochs politikk og den norske virkeligheten, er Norvik overbevist om at også svenske velgere vil gjennomskue svartmalingen og skremselspropagandaen.
Liknende ord

 
 

gjennomskue som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjennomskuegjennomskuendegjennomskuet
Indikativ
1. Presens
jeggjennomskuer
dugjennomskuer
hangjennomskuer
vigjennomskuer
deregjennomskuer
degjennomskuer
8. Presens perfektum
jeghar gjennomskuet
duhar gjennomskuet
hanhar gjennomskuet
vihar gjennomskuet
derehar gjennomskuet
dehar gjennomskuet
2. Preteritum (Fortid)
jeggjennomskuet
dugjennomskuet
hangjennomskuet
vigjennomskuet
deregjennomskuet
degjennomskuet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjennomskuet
duhadde gjennomskuet
hanhadde gjennomskuet
vihadde gjennomskuet
derehadde gjennomskuet
dehadde gjennomskuet
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjennomskue
duvil/skal gjennomskue
hanvil/skal gjennomskue
vivil/skal gjennomskue
derevil/skal gjennomskue
devil/skal gjennomskue
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjennomskuet
duvil/skal ha gjennomskuet
hanvil/skal ha gjennomskuet
vivil/skal ha gjennomskuet
derevil/skal ha gjennomskuet
devil/skal ha gjennomskuet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjennomskue
duville/skulle gjennomskue
hanville/skulle gjennomskue
viville/skulle gjennomskue
dereville/skulle gjennomskue
deville/skulle gjennomskue
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjennomskuet
duville/skulle ha gjennomskuet
hanville/skulle ha gjennomskuet
viville/skulle ha gjennomskuet
dereville/skulle ha gjennomskuet
deville/skulle ha gjennomskuet
Imperativ
Bekreftende
dugjennomsku
viLa oss gjennomskue
deregjennomsku
Nektende
duikke gjennomsku! (gjennomsku ikke)
dereikke gjennomsku! (gjennomsku ikke)
Dine siste søk