Norsk-Nederlansk oversettelse av gjennomsnitt

Oversettelse av ordet gjennomsnitt fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjennomsnitt på nederlansk

gjennomsnitt
matematikksubst. gemiddelde [n], gemiddelde waarde [f]
Synonymer for gjennomsnitt
Avledede ord av gjennomsnitt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den utviklingen vi har sett gjennom de siste ti år, ser ut til å fortsette, med sterkere økning enn gjennomsnitt for tyverier, skadeverk og narkotikaforbrytelser.
2.Dødens dokument" er en klassisk privatdetektivroman med kvaliteter som hever den over gjennomsnitt.
3.Skulle arbeidtakerne opprettholde samme realinntekt som de ville hatt med det skattetrykk regjeringen Brundtland la opp til for 1982, ville lønningene i gjennomsnitt måttet ligge hele 11 prosent høyere i 1985 enn hva som er nødvendig med den beskatning Willochregjeringen foreslår for neste år.
4.(Efter Televerkets oppgaver vil kostnader ved kabeltilkobling variere fra rundt 4000 kroner i gjennomsnitt i byer og store tettsteder, til 16 00017 000 kroner i utkantstøk, fortjeneste ikke medregnet).
5.(Totalt gjennomsnitt er 53,4%).
6.Ap. kan ikke få utjevningsmandater ved stortingsvalg fordi partiet har en representasjon over det matematiske gjennomsnitt.
7.Det er nylig foretatt en undersøkelse i 16 kommuner som viser at gjennomsnittlig er ca. 75 pst. av barna tilstede, mens man har forutsatt 90 pst. En utnyttelse på 75 pst. betyr at det i virkeligheten er 12 barn tilstede i gjennomsnitt der det er tatt opp 16, sier Astrid Gjertsen som understreker at ingen skal betvile at barnehavepersonalet kan ha en stri tørn.
8.Det vi regner som normalt er et gjennomsnitt av målinger fra 1931 til 1960.
9.For Norges del var dette beløp for 1983 beregnet til 19 dollar (ca. 145 kr.) i gjennomsnitt pr. innbygger.
10.I gjennomsnitt påføres Televerket ett kabelbrudd hver dag hele året.
11.I realiten har vi fått seks timers arbeidsdag i Norge i og med alle kvinnene som har akseptert kort arbeidstid, i gjennomsnitt vel 32 timer ukentlig, sier forsker Olaf Foss, Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR).
12.Jeg tror at vårt personale i gjennomsnitt er godt og ærlig.
13.Myndigheten har tatt et gjennomsnitt og regnet ut at en lærer skal undervise fire elever.
14.Når amerikanske tenåringer fyller 17 år, har de i gjennomsnitt sett 13 000 mord på TV, og nå snakker jeg om det de ser på de store TVstasjonene, video utelukket, sier professor Gerbner.
15.Når sjefspsykolog Marit Langset ved Emma Hjorts Hjem sier til Aftenposten at elever der bare får 78 timers undervisning pr. uke i gjennomsnitt, mens" vanlige" skoleelever får 35 timer, er dette en sak mellom Emma Hjort og skoledirektøren i Akershus.
16.Renten på lån går ned med en halv prosent i gjennomsnitt, og dette innebærer at rentenedsettelsen for den enkelte lånekunde vil variere.
17.Skal de folkevalgte organer representere et gjennomsnitt av befolkningen, er det ikke mer enn rett og riktig at kvinnene utgjør halvparten.
18.Som gjennomsnitt får man en produktivitetsøkning, ikke fordi produksjonen som helhet er gått opp, men tvertimot fordi det er rekord i antall konkurser.
19.Undersøkelser viser at kvinnelige journalister jobber 12 timer mer i uken i gjennomsnitt enn menn, sa hun, og mente at jentene ofte" er gift med jobben".
20.Utlendingene blir i gjennomsnitt 15 ganger så lenge i Sarajevo som de ble før, sa Cengic.
21.Vi bevilger ca. 50 millioner kroner i lån pr. år, og i gjennomsnitt regner vi med at hver husstand har 52 000 kroner innestående.
22.Vi finner det helt galt at lønningene i vår næring skal knyttes til et gjennomsnitt i industrinæringene, sa Einarsen.
23.Vår bruttoavanse med de nye provisjonene vil bli under syv prosent i gjennomsnitt.
24.Våre forsendelser veier i gjennomsnitt mellom 500 og 1000 gram, og nyordningen i Postverket har ført til at vi må betale 22 kroner for hver forsendelse.
25.105 nettkjenninger har laget fra toppen av Groruddalen tegnet seg for på 13 kamper, det gir mer enn åtte i gjennomsnitt.
26.14 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger pr. år i medlemslandene skulle vel ikke være urimelig for å kunne besvare disse spørsmål, spør Pappas.
27.2,3 timer hører vi nå i gjennomsnitt på radio, tallet er faktisk like høyt som i 60årene.
28.22 prosent av skattyderne må betale i gjennomsnitt 6600 kroner i restskatt, viser anslag som Skattedirektoratet gjorde fredag.
29.31. mars 1982 hadde operatørene 173 577 kroner i gjennomsnitt i året.
30.925 nanogram (milliartedels gram) pr. milliliter mot 645 ng / ml et gjennomsnitt som tar hensyn til variasjonen som skyldes døgnrytmer og næringsinntak.
Dine siste søk