Norsk-Nederlansk oversettelse av innen

 
 

Fler eksempler
1.Begge parter er enig om at det er behov for å skape sterke enheter innen norsk næringsliv som også er internasjonalt konkurransedyktige.
2.Den overveldende, anonyme majoritet" som utgjøres av fattigfolk innen jordbruk, småhandel osv. er ganske riktig en viktig målgruppe for bedrede kår.
3.Den ubevisste bruken av homeopati innen ortodoks medisin".
4.Det ansvar som pålegges oss som prøvebydel krever at vi får en solid administrasjon som kan forberede alt bydelsutvalgsarbeide, ikke bare på området innen helse og sosialsektoren.
5.Det er det som skjer når kommunalminister Rettedal" lover" 50 000 arbeidsledige innen ett år.
6.Det er med tilfredsstillelse vi kan konstatere at Royal Viking Line nå bedrer sine resultater, og det er grunn til å tro at RVL i fremtiden vil bli en positiv bidragsyder innen Norwegian Caribbean Line", uttaler Arne Strand, administrerende direktør i Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.
7.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
8.En handlingsplan for et avgjørende sikkerhetspolitisk spørsmål mellom Norge og to nøytrale land kan, for vårt samarbeide innen NATO, få skadevirkninger som man idag neppe har full oversikt over.
9.Et jordskjelv vil komme under den franske Beirutstyrkens føtter hvis den ikke har forlatt byen innen en uke", het det.
10.Fantasibilder fra markedsplassen" var en artig oppvisning av hvor meget som er mulig innen dukketeater.
11.Forgubbing" innen de nasjonale TVselskapene gir seg tydelige utslag i den typen programmer som blir sendt til underholdningsfestivalen.
12.Hans svar er benektende, men han understreker at" det er verdt å bruke noen milliarder kroner ekstra hvert år innen NATO for å gjøre sannsynligheten for atomkrig enda mindre.
13.Helse år 2000 ?" er en popularisert fremstilling av WHOs velkjente strategi for å oppnå helse for alle innen år 2000.
14.Helsedirektøren har ikke bare en selvfølgelig rett til å uttalse seg om forhold innen den institusjon han leder.
15.Helt absurd", kommenteres det innen IOC.
16.Hovedmålene for alle tiltak innen samferdselen i Oslo må være å bedre kollektivtrafikken samt å redusere bilbruken.
17.Hvis ikke betalt innen 13. november strykes sykeforsikringen" står det like utvetydig, forteller Bergens Tidende.
18.Innen hvilken grener av næringslivet mener du at lederne er berettiget til store lønnsjusteringer m.v. ?
19.Inntekter som frembringes av idretten, bør forbli innen idretten" og" Benytt profesjonell hjelp når det er mulig og lønnsomt" er to av grunntankene i Hans B. Skasets idrettslederfilosofi.
20.Invitasjonen kommer fra en meget interessant nyskapning innen moderne norsk rock, gruppen Cirkus Modern.
21.Kina har et ambisiøst program for utbygging av en betydelig kjernekraftindustri innen år 2000.
22.Korker" og andre vanskeligheter forekommer, også innen vårt vel utbyggede helse og sosialvesen.
23.Kravet" er å gjennomføre en av de to løyper innen kl. 16.00.
24.Med ondt skal ondt fordrives", heter det innen homøopatien, og fortynnet brennesle kan ha en gunstig effekt på visse hudlidelser.
25.Nesten alle jenter kjenner en eller flere innen sin idrett som har fått anorexsia nervosa - slankesyken.
26.Nå har Arbeiderpartiet hatt regjeringsmakten i vårt land praktisk talt kontinuerlig siden 1945, og hvordan er den faktiske situasjonen innen vårt helse og sosialvesen - da spesielt innen eldreomsorgen ?
27.Olabuksene" har i de siste årene fått sterke konkurranse fra andre typer motebukser, og på nordisk basis vil Levi Strauss trolig ha mistet 1520 prosent av sin omsetning innen året er omme.
28.Realfag mot år 2000" er et samarbeidsprosjekt i regi av Realistforeningen og fakultetet, hvor publikum kan bli bedre kjent med" mat.nat." og det som skjer innen naturvitenskapelig forskning idag.
29.ShowBoat" anses som den første klassiske musical idet den markerer overgangen fra operette til den nye form innen musikkteatret.
30.Stilling ledig"annonsene avspeiler Norges begrensede faglige ressurser innen oljevirksomheten enten det gjelder utbygging eller drift. i tillegg til ansettelse av norske eksperter må derfor selskaper som f.eks. Statoil, hente store grupper av eksperter i form av konsulenter fra utlandet.
Dine siste søk