Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord innføring. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arabisk statsreligion", 1976, som riktignok ikke behandler forholdene i Pakistan, men som gir en innføring i statsforhold der Koranen regulerer samfunnet.
2.Det burde være en selvfølge at etikken kommer før teknikken ved innføring av nye medisinske metoder som involverer ømtålelige, kontroversielle og vanskelige etiske problemer.
3.Innføring av listeforbund vil i realiteten bety at skillelinjene mellom de tre partier utviskes.
4.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
5.Kan Gro Harlem Brundtland her og nå en gang for alle bekrefte at innføring av lønnstagerfond hverken er eller vil bli aktuell politikk for Det norske Arbeiderparti ?
6.Med en eventuell innføring av det nye tallspillet Lotto fra 1985, kan mye av idrettens inntektsgrunnlag fra tippingen falle bort.
7.Også sitt syn på innføring av ny teknologi i arbeidslivet har Gud ifølge forfatterne ønsket å meddele oss gjennom det fjerde bud.
8.(Dette kan tenkes å stille seg anderledes på spesielle lovområder, se f.eks. Andreassen, Innføring i mannskapsrett, 1983, s.
9.All erfaring fra utlandet viser at både reklamemengden og kvaliteten øker ved innføring av reklame i etermediene.
10.Deltagerne vil få en innføring i METAforståelsen, som i terapisammenheng betyr at menneskene har et fritt valg når det gjelder holdninger til seg selv og i forholdet til andre.
11.Den forestående innføring av underskuddsfradrag for nyetablerte aksjeselskaper vil også være en viktig stimulans for dannelsen av venturecapitalselskaper, understreket han.
12.Dersom flertallet i Oslo bystyre skulle gå inn for ordningen, vil den likevel ikke kunne gjennomføres uten at det skaffes en lovhjemmel for innføring av ordningen.
13.Det er en fare for at man kan bli misforstått, når man komme fra databransjen til en bedrift hvor arbeidstagergrupper er skeptiske til innføring av ny teknologi.
14.Det er neppe noe som tilsier innføring av verneplikt for kvinner i 1990.
15.Det er åpenbart at de nye, unge politifolkene gjennom sin skolegang får en annen innføring - i det pulserende liv, sier hun.
16.Det kan synes som om Statens Institutt for Alkoholforskning har sett på en noe kort periode som basis for beregning av Vinmonopolets omsetning efter innføring av lørdagsstengning, sier Arne Halvorsen.
17.Det mindretall som stemte imot innføring av ny teknikk har vært tilbakeholdne.
18.Dette var hjelp til initiering, ikke noen innføring av varig statsstøtte, sa Langslet, som dessuten mente at Staten iår ikke kunne særbehandle Oslo, eftersom det i vel 30 norske byer iår skal være karnevalsarrangementer.
19.Egentlig skulle det bare mangle, for salmeboken er en del av kulturarven, i gammel tid var den folkets eneste poesibok og den viktigste innføring i kristendommen.
20.En eventuell innføring av rentetak vil absolutt ikke komme til å ramme lønnsmottagere med vanlig gjeldsbyrde, f.eks. i forbindelse med bolig, sier Henriksen.
21.En innføring av spesialrabatt for Staten ville kunne føre til en økning av normalprisene, noe som den vanlige forbruker ikke ville være særlig begeistret for, skriver flyselskapets salgssjef Harry Harestad.
22.Formålet med møtet var nærmest å få en høring om den aktuelle situasjonen med bl. a. innføring av Lotto.
23.Handlingsplanen for innføring av EDB i skolen forutsetter ingen ting om at elektronisk databehandling skal være noe spesielt i skolesystemet.
24.Hva er Deres personlige syn på innføring av reklame i radio og fjernsyn ?
25.Innføring av direkteTV i Longyearbyen vil føre til dårligere fjernsynstilbud for stedets 350 skiftarbeidere, heter det i en underskriftskampanje som for tiden florerer i Svalbardsamfunnet.
26.Innføring av eiendomsskatt er uaktuelt i Bærum, sa Morten Harg (h).
27.Innføring av kjøreavgift i Oslos sentrale strøk for å finansiere Grunnlinjen, kan være en interessant løsning, sier kommunalråden for samferdsel, Arne Kvalheim (a), til Aftenposten.
28.Innføring av pengepremier for informasjoner om terroristaktiviteter i USA og utenlands.
29.Men i min alder greier det seg lenge med en elementær innføring, sier hun, og smiler lurt.
30.Nettopp fordi innføring av gebyrer kan være et ledd i en prosess mot prissetting på slike betalingstjenester, vil Norges Bank være positiv til dette.