Norsk-Nederlansk oversettelse av kilde

Oversettelse av ordet kilde fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kilde på nederlansk

kilde
natursubst. bron [m/f]
  vannsubst. bron [m/f]
  informasjonsubst. bron [m/f], goudmijn [m/f]
  begynnelsensubst. begin [n], aanvang [m], oorsprong [m], bron [m/f]
Synonymer for kilde
Avledede ord av kilde
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Deres mistenksomhet er blitt vakt", mente en autoritativ kilde i Bonn.
2.En formodentlig mulig kilde til svart humor og selvironiske betraktninger for såvel nevrotikere som nyrotikere.
3.Gammelkua på Klungset" ble 17 år gammel, forteller Nordlandsposten, og kilde for opplysningen er viltnevnden og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
4.Kampen igjennom var Husby en evig kilde til uro i Odenses forsvar og det var ingen tilfeldighet at Husby var på pletten og fluktet Jens Koldings avlevering i nettet til 21".
5.Mennesket er ikke ondt, det onde har ikke sin kilde i menneskets natur.
6.Det blir vanskeligere og vanskeligere å drive hjelpe og beskyttelsesarbeide blant flyktninger i Afrika, sier en kilde.
7.Det er en enorm og uutnyttet pedagogisk kilde, sa han.
8.Det er ikke riktig at det ikke forelå prosedyrer for hvordan dykkerkammeret ombord på" Byford Dolphin" skulle håndteres, understreker Aftenpostens kilde.
9.Det er ingen hemmelighet at Taiwanspørsmålet ble reist av Zhao, men fra vår side ble det gjort klart at de uoverensstemmelser vi har i så måte ikke bør overskygge den gjensidige fordel vi har av et godt bilateralt forhold, sier en informert kilde efter tirsdagens møte.
10.Det er lettere å ha med amerikanerne å gjøre, de viser større smidighet, sier den høyt oppsatte kinesiske kilde.
11.Det er på det rene at det er mye som mangler når det gjelder opplæring av overflatepersonell på plattformene i Nordsjøen, sier vår kilde.
12.Det har alltid vært en avdelingsledelse som har vært klar over hvilken kilde denne litteraturen er.
13.Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
14.Det som ser ut som en avtale mellom USA og Japan, er i realiteten klar beskjed også til Norge om at hvalfangsten er dødsdømt, sier en informert kilde i Washington.
15.Det å skrive er en kilde til stor glede.
16.Dette siste utspillet kan vise seg å være et tilintetgjørende slag mot avtalen, sier en informert kilde i Handelsdepartementet.
17.Disse vil trolig forsøke å ta seg over grensen til Irak fremfor å bli deportert til andre steder i Iran, sier Kilde i en samtale med Aftenposten.
18.Fjollete, sier en kilde i Pentagon i en kommentar til påstanden om at det foreligger en hemmelig plan om utplassering av kjernefysiske dypvannsbomber langs kysten av Island.
19.For vårt vedkommende ønsker vi ikke å utsette oss for risikoen for å bli beskyldt for å forsøke å torpedere møtet mellom Reagan og Gromyko, sier en kilde.
20.Fra tid til annen kan det kanskje være nyttig å minne seg selv om de demokratiske verdier våre land styres efter, mente en britisk kilde som inatt orienterte pressen om hvordan kveldens samtaler mellom regjeringssjefene forløp.
21.Hvis britene mener at man nå er nær enighet, må det bety at de har gitt seg på dette punktet, sier en informert kilde på norsk side som en kommentar til artikkelen i The Times.
22.Hvorvidt den vil tillate øket økonomisk virksomhet i områdene eller om disse fortsatt bare skal være en kilde til billig ufaglært arbeidskraft for israelsk næringsliv.
23.Irak forsøker å gjenoppta forhandlingene, sier en kurdisk kilde, som antyder at Talabani forsøker å vinne tid før nye fiendtligheter bryter ut.
24.Lirekassemusikk var en av mine første store musikkopplevelser, forteller vår kilde Hilmer Bjørling, gammel Kristianiagutt, som husker mer enn de fleste.
25.Mange vaner kan også være kilde til irritasjon.
26.Materialet som viser over 100 tilfeller av såkalt sniking i køene for sykehusbehandling, vil bli offentliggjort, men uten navn, tittel og kilde, forteller advokat Edmund Asbøll i Norsk Pasientforening.
27.Med en slik kontakt på toppnivå før valget, vil det være lettere for dem å gjenoppta forhandlingene om reduksjoner i atomvåpenarsenalene efter valget enn" å komme krypende tilbake efter en ny Reaganseier", sier en informert kilde.
28.Men, sier en informert kilde, ingen er sikre på at containerne virkelig inneholder slike fly.
29.Men, sier en informert kilde, skepsisen var knyttet til spørsmålet om Duarte hadde kontroll over høyrefløyen i de væpnede styrker.
30.Men brevet er bare en understrekning av at det er nødvendig å planlegge for en slik eventualitet, sier en informerte kilde.
Dine siste søk