Norsk-Nederlansk oversettelse av kinkig

Oversettelse av ordet kinkig fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kinkig på nederlansk

kinkig
svært vanskelig problemadjektiv netelig, lastig
  problemadjektiv netelig, delicaat
  karakteradjektiv moeilijk, kieskeurig
  jobbadjektiv lastig, delicaat, veeleisend
  oppførendeadjektiv veeleisend, kieskeurig, moeilijk, pietepeuterig, overdreven precies, overdreven nauwgezet, muggezifterig
Synonymer for kinkig
Avledede ord av kinkig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er en kinkig sak fordi fartøyene er klassifisert som statsskip, noe som gir dem spesiell status, sa Sveriges øverstkommandrende, general Lennart Jung i et intervju i august.
2.Vi kan ikke påta oss ansvaret for kraftleveranser til Bærum uten at vi har kontroll med all strøm som skal til kommunen, sier sjefingeniør Roald Haugen, som innrømmer at dette nok er en meget" kinkig" sak både for fylket og kommunen.Nå er vi imidlertid kommet med vårt utspill.
3.Arrestasjonen av Mahmoud Fakih og tre eller fire shiamuslimer i SydLibanon har trolig skapt en kinkig politisk situasjon for Nabih Berri, som i lengre tid har kjempet for å bevare sitt politiske lederskap blant shiittene.
4.Den sagnomsuste amerikanske brønndreper Boots Hansen har nok en gang løst et kinkig problem i oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel.
5.Det har med overgangen mellom importsesong og norsk sesong å gjøre - vi kom i en noe kinkig situasjon på grunn av de utenlandske eplene.
6.Dette kan jo bli et kinkig problem for moderpartiet.
7.En annen meget kinkig sak var" Germa Lionel" (båten som ble arrestert i Libya og der en av mannskapet ble torturert til døde).
8.En kinkig situasjon er oppstått efter at NRKØstfold kjøpte Tøihusgaten 4344 av Fredrikstad kommune for et par år siden.
9.For at det ikke skal bli kinkig å slå nummeret i stående stilling, kommer det en ny apparattype med skråttstilt tastatur.
10.For ledelsen i Strindheim er dette en kinkig situasjon.
11.Kanskje et kinkig spørsemål, siden det stadig later til å være et stort ideologisk" sprik" mellom endel sterkt Maoorienterte offiserer og den mer moderate ledelsen i Peking.
12.Men besøket ble avlyst på grunn av en kinkig menneskerettighetssak, der fransk sikkerhetspolitit måtte ta en rumensk opposisjonell i dekning for å redde ham fra sitt hjemlands hemmelige politiagenter i Frankrike.
13.Og selv om dette med fellesplanlegging og forhåndslagring er et kinkig militærpolitisk emne fordi Frankrike står utenfor den integrerte militærkommando i NATO, har det i Paris vært vel kvalifiserte lekkasjerom at drøftelsene om slike forhåndsutplasseringer av utstyr allerede er godt igang.
14.Saken er ganske kinkig fordi en tilsvarende regulering i Staten vil koste et par hundre millioer kroner og må finansieres over statsbudsjettet.
15.Siden tidlig på sommeren har det versert en sak som efterhvert er blitt temmelig kinkig for bygningsrådet i Hareid, forteller Sunnmørsposten.
16.Særlig kinkig blir spørsmålet om en opprydding innad fordi generaldirektør MBow fra Senegal av mange regnes som et av organisasjonens hovedproblemer.
17.Vi vet at dersom vi trenger hjelp til å finne noe eller huske noe eller kanskje få vite hvor gamle fotografier stammer fra, så er leserne på pletten og hjelper oss ut av en kinkig situasjon.
18.De sovjetiske forklaringer på kabelkuttingen betrakter jeg som et forsøk på å komme seg ut av en kinkig situasjon, sier Willy Østreng, instituttbestyrer på Polhøgda.
19.Det er en litt kinkig sak.
20.Aller mest kinkig blir ventelig budsjettet, som det er tvingende nødvendig å få vedtatt før nyttår for å unngå å komme i en helt uholdbar situasjon.
21.Det er blitt en meget kinkig sak for partiet og LO efter vedtaket i Samorg. i begynnelsen av uken.
22.Det har oppstått en kinkig situasjon.
23.Dette har utløst en hissig debatt i landet og satt styret til president Hosni Mubarak i en kinkig politisk situasjon.
24.Enig, mumlet Hambro, - denne er kinkig.
25.Formannen i partiets energiutvalg, Hans Otnes, har utvilsomt rett i at debatten er" kinkig".
26.Meningene er delte i en sak som kan vise seg å bli litt kinkig for vår nest beste diskoskaster, Svein Inge Valvik, og friidrettsforbundet.
27.Og det betyr tap av endel arbeidsplasser - noe som kan være en kinkig sak for regjeringen midt i valgkampen.
28.Problemene dukker opp på et svært kinkig tidspunkt for dataselskapet, som allerede er gått ut med en tegningsinnbydelse til en offentlig kapitalutvidelse i februar.
29.Saken kommer på et ytterst kinkig tidspunkt for Peres idet de fire religiøse partiene i regjeringen nettopp har mobilisert til kamp for en skjerpet helligdagslovgivning, og en bedre overholdelse av gjeldende regler.
30.Spesi elt kinkig blir det da ekskjæresten Jorunn fra NordNorge kommer på overraskende besøk i leiligheten efter å ha blitt holdt varm gjennom lange, ømme brev og glødende kassetter.
Dine siste søk