Norsk-Nederlansk oversettelse av kolera

Oversettelse av ordet kolera fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kolera på nederlansk

kolera
medisinsubst. cholera [m/f]
Anagram av kolera
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er som å skulle velge mellom kolera og pest".
2.Man frykter epidemier av tyfus, kolera eller difteri hvis ikke noe snart blir gjort for å skaffe byen Chebaa vann, sier kaptein Ivar Hagenlund.
3.Da slynger vi ut det som er verre enn både kolera og pest - nemlig påstanden om umoral.
4.De medisiner dogonene har til rådighet, er helt virkningsløse overfor de mange tropesykdommene som blir spredt gjennom vannet og maten : tilariasis, bilharzia, lepra, meningitt og mer nylig også kolera, foruten lungesykdommer og spesielt tuberkulose.
5.Heine utelukker helt kolera som dødsårsak, både p.g.a. sykdomsforløpet og måten liket ble behandlet på.
6.Liv Finstad (rv) var imot bygging av såvel grunnlinje som vannlinje, men ville hvis voteringsrekkefølgen tvang henne til å velge mellom pest eller kolera, stemme for kjøreavgift.
7.Men" heldigvis" fikk en av medhjelperne våre kolera.
8.Ogsaa en Politiembedsmand blandt Kongens Eskorte angrebes af Kolera.
9.Ønsket om politisk frihet og om egen jord førte bølger av immigranter over havet til den ukjente verden - til uavhengighet og fruktbare områder, fremgang og kanskje rikdom, men også til kolera og sump og død.
10.Vi har fått valget mellom pest og kolera, sier avdelingsleder Trond Wold på Ungdomskontoret.
11.Alle drikkevannskilder er forurenset, og skulle det bryte ut kolera eller dysenteri, ville vi stå overfor en enda større katastrofe enn syklonen førte til, mener Ullerød.
12.Allerede fredag eftermiddag bevilget sentralstyret i Norges Røde Kors og UDs katastrofefond henholdsvis 500 000 og 800 000 kroner til kurativ medisin mot kolera.
13.Av de 55 000 som bor i leiren er ca. 1500 rammet av kolera.
14.Brønnene fikk tilsig fra utedoene, så til og med barna fikk brennevin mot kolera.
15.Da vaksinene efter tur ble utviklet og ble satt inn mot sykdommer som kolera, difteri og andre vanlige lidelser i 1880årene, gikk dødeligheten på grunn av slike sykdommer ned.
16.Den såkalte forskningen gikk ut på å kartlegge virkningene av forkjølelse, kolera, syfilis, pest og overføringer av dyreblod til mennesker.
17.Denne gang døde Mututa efter en kortvarig sykdom som ble antatt å være kolera, skriver The Daily Nation og The Standard, Kenyas to største aviser, igår.
18.Dessuten utvikler kolera og tyfusepidemier seg bare når mennesker må bo tett innpå hverandre over lang tid.
19.Det internasjonale Røde Kors har flere helsestasjoner og sykehus i flyktningeleirene, og det var først på fredag at Norges Røde Kors fikk melding om at det var brutt ut kolera der.
20.ET NYTT UTBRUDD av kolera er konstatert blant flyktninger i NordvestSomalia.
21.Elleveårige Jim beundret de japanske offiserene, fremfor alt flyverne og hadde lite til overs for de tusener av kinesiske flyktninger som var strømmet til Shanghai og døde som fluer av kolera.
22.En fremtredende politisk kommentator i den store Stockholmavisen Dagens Nyheter mener på denne bakgrunn at Palme, som en følge av den nye mandatfordeling i Riksdagen, er blitt stilt overfor valget mellom" pest eller kolera".
23.Et australsk legeteam mener å ha utviklet en revolusjonerende vaksine som kan bidra til å utrydde kolera i den tredje verden.
24.Et branntau var med som en selvfølgelig del av hans bagasje, for han var livende redd for brann, og det fremgår også at han hadde stor frykt for å bli smittet av kolera.
25.FOR fire år siden fremstod valget mellom Høyre og Arbeiderpartiet for Venstre nærmest som et valg mellom pest og kolera.
26.For det valg han skisserer, er virkelig" et valg mellom pest og kolera".
27.For hundre år siden var tuberkulosen den mest livstruende sykdom i Norge, ved siden av tyfoidfeber (tyfus) og kolera.
28.Idag gir loven adgang til å isolere mennesker som man tror har fått kolera, pest eller andre farlige epidemiske sykdommer.
29.Kolera, urenslighet og uvitenhet herjet.
30.Kolera er en ondartet og smittsom tarminfeksjon.
Dine siste søk