Norsk-Nederlansk oversettelse av kommandør

Oversettelse av ordet kommandør fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kommandør på nederlansk

kommandør
militærsksubst. commodore [m]
Synonymer for kommandør
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I 1980 mottok han Norges Røde Kors høyeste hederstegn, og i 1983 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.
2.1984 har vært et godt år for Marinen, fastslår sjefen for Kysteskadren, kommandør I Arne Utne.
3.Det er fornuftig å forandre skolen selv om vi mister verdier SMK har stått for, sier skolesjefen, kommandør Sven Andreas Hansen.
4.Dette er den mest givende tjeneste man kan ha, sier sjefen på den tyske fregatten" Hamburg", kommandør Ulrich Friche til NTB.
5.Dette har vært et travelt år for Kystvakten, sier kystvaktinspektøren, kommandør Magnus Stene ved årsskiftet.
6.Dokumentene kan være efterretningsmessig interessante, eller det kan være uskyldige retningslinjer for navigering i internasjonalt farvann, sier kommandør Egil Eik anger, stabssjef ved Forsvarskommando NordNorge.
7.Jeg håper ikke den nye befalsordningen skal endre på dette prinsipielle syn, sier kommandør Skarlo.
8.Men vi innkaller enda flere søkere til opptaksprøvene, understreker kommandør Hansen.
9.Når det gjelder fiskeriene, så tror jeg vi har oppfylt intensjonene, sier kommandør Stene.
10.Under samøvelser med andre NATOlands marinestyrker har vi kunnet fastslå at våre mannskaper holder en høy standard, fremholder kommandør Arne Utne.
11.Vi hadde regnet med inntekter fra salget, penger som vi hadde tenkt å bruke til å modernisere bekvemmlighetene for den faste besetningen på" Christian Radich", sier daglig leder av Østlandets skoleskip, kommandør Øivind Schau.
12.1. januar 1985 kan kommandør Sven Andreas Hansen" fire fanen" for Sjømilitære korps, efterat skolen har eksistert under dette navn i 234 år !
13.1. juni 1981 ble Schibbye utnevnt til generalmajor og beordret i sin nåværende stilling som Kommandør for luftstridskreftene i SørNorge.
14.Andre utvalg trengs ikke, mener kommandør for landstridskreftene i NordNorge.
15.Beslutningen om å gjøre Sjømilitære Korps til den ene av Sjøforsvarets to befalsskoler er en seier for det skolen hittil har arbeidet med, sier kommandør S. A. Hansen.
16.Bildet er tatt i 1973, da han ble kommandør av Royal Victorian Order.
17.Biskop John Willem Gran er av Kongen utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.
18.Blæksprutordenen ble innstiftet i 1896 og den skal vi nok en gang utdele 7. juni til flere fortjente, vi har ridder, kommandør og storkors, sier Ragnar Kvam jr., som betror oss at det har vært debatt om man ikke skulle avvikle Blækspruten men utmerkelsen får altså leve.
19.Da vil også en av krigsveteranene fra annen verdenskrig, kommandør Reidar Michael Sars, avduke en minnesten over norske ubåtmannskaper.
20.Den 46 år gamle kommandør Konrad Schwabe overtok som den første vesttyske sjef for NATOs stående flåtestyrke i Atlanterhavet.
21.Den finske president har utnevnt pianisten Kjell Bækkelund til kommandør av Finlands Lejon Orden for fremragende kunstnerisk virke.
22.Den islandske president Vigdis Finnbogadottir har utnevnt tidligere banksjef Sven Viig til kommandør av den islandske Falkeorden.
23.Denne tiden vil være nyttig hva angår mobilisering og organisering av vårt øvrige forsvar, påpeker kommandør Sølvberg.
24.Deres bekymringer, bl.a. hva Sjøforsvaret angår, er helt ut på linje med kommandør Rønnebergs.
25.Dermed blir trolig den 41 år gamle kommandør Peter Longhurst Storbritannias første romfarer.
26.Dette antyder kystvaktinspektøren, kommandør Magnus Stene, overfor bladet Forsvarets Forum.
27.Dette vil jeg vie oppmerksomhet i tiden som kommer, slutter sjefen for Kysteskadren, kommandør Utne.
28.Edland var kommandør av Finlands Vita Ros.
29.Efter ett år som sjef for Sjøforsvarets skolesenter, KNM" Tordenskjold", ble Pedersen utnevnt til kontreadmiral og kommandør for sjøstridskreftene i SydNorge i 1983.
30.Efterforskningen pågår, og foreløbig har man ikke funnet frem til noen mistenkte, sier kommandør Oddvar Solnørdal.
Dine siste søk