Norsk-Nederlansk oversettelse av komme foran

Oversettelse av ordet komme foran fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

komme foran på nederlansk

komme foran
handle førverb vóór zijn
  vektverb prioriteit hebben, voorrang hebben boven
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De bedriftsøkonomiske interessene må imidlertid ikke komme foran de sosialpolitiske, ifølge Danielsen.
2.De starter bak startlinjen og må ta igjen den distansen de ligger bak de andre, før de har chanse til å komme foran noen av de andre hestene.
3.Dessuten er det to skoler som bør komme foran Austertana barneskole når det gjelder utbygging, fortsetter ordføreren, som likevel tror at den provisoriske løsning for Austertana skole vil få gjennomslag på formannskapsmøtet.
4.Det er lett å mene at andre fylker med langt høyere ledighet burde komme foran Akershus i et slikt forsøk.
5.Det som haster har som kjent en tendens til å komme foran det som er viktig.
6.Det tok bare Lutvannspillerne drøye syv minutter å komme foran med 54.
7.Grunnen er omlegging til ny datasentral og en generell satsing for å komme foran i den teknologiske utvikling.
8.Her, som ellers, må hesten komme foran vognen.
9.Skaden er leget, men familieforøkelse vil komme foran en finale.
10.Vår tanke er at omsorgen for barnet må komme foran hensynet til egne boutgifter, sier Sollesnes.
11.Jeg fikk lov til å komme foran i cockpiten, og det var fantastisk å se fjellene komme meg i møte, sier hun.
12.De har vondt for å forstå at en hopper som har hoppet kortere enn en konkurrent kan komme foran på resultatlisten.
13.Endel andre alvorlige tilfeller må også komme foran de andre i køen, og dette har ført til at pasienter med en så vidt alvorlig lidelse som for eksempel spisevegring, har måttet vente i to måneder eller mer.
14.For Arbeiderpartiet er det klart at utbyggingen av olje og gassfunnene i MidtNorge og NordNorge må komme foran nye utbygginger i Nordsjøen.
15.Jeg kan ikke se noen oppgave som kan komme foran denne.
16.Konsentrerte boligområder og bysentra må skjermes og vernes når det gjelder inn og gjennomkjøring. (hensynet til menneskets sikkerhet, helse og trivsel må komme foran bilens bevegelsesfrihet.)
17.Med en litt heldig fordeling av stemmene er det nok med 5,2 % for å ta et mandat, men likevel ikke heldigere enn at både Høyre, Ap. og listeforbundet må ha fremgang i forhold til 1981 for å komme foran med sine målsettinger.
18.Og Norge klarte altså å komme foran i protokollen.
19.Rolf Åge Berg, nummer 10 efter to hopp på 81 meter, og Ole Gunnar Fidjestøl, nummer 12 efter hopp på 81 og 79 meter, kunne dog glede seg over å komme foran den regjerende World Cupvinneren Matti Nykänen.
20.Selv om dette umiddelbart ikke får store konsekvenser for min fortsatte fotballkarriere - jeg satser fortsatt på spill både for HamKam og landslaget - er det klart at helsa fra nå av må komme foran fotballen.
21.Sett fra deler av Syd, Mellom og NordAmerika vil måneskiven komme foran Mars slik at den blir borte en stund, sett fra Jorden.
Dine siste søk